Issue plan of Slovak postage stamps for 2024

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2024. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

11. 07. 2024

Postage Stamp:
Personalities: Adam František Kollár (1718 – 1783) - 300th birth anniversary

Personalities: Adam František Kollár (1718 – 1783) - 300th birth anniversary
Date of Issue: 01. 03. 2018
Face value: 0,50 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Printing technique: Offset
Amount printed: 240000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 300th anniversary of the birth of the Slovak writer, legal historian, and librarian Adam František Kollár (1718 – 1783).


Text motifs: ADAM FRANŠEK / KOLLÁR / 1718 / 1783

Pictorial motifs: Portrét Adama Františka Kollára podľa olejomaľby Jozefa Hauzingera z roku 1779; FDC: obraz knižnice inšpirovaný iniciálou z Kollárovej knihy Analecta (Viedeň, 1762), stĺpec 3, v jeho pravom hornom rohu sa nachádza Kollárov erb po doplnení Máriou Teréziou r. 1777. Motív iniciály na obálke je prevzatý z ex librisu A. F. Kollára.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Jozef Česla

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Personalities: Adam František Kollár (1718 – 1783) - 300th birth anniversary (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Adam František Kollár (1718 – 1783) - 300th birth anniversary (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Adam František Kollár (15. 4. 1718 Terchová – 15. 7. 1783 Viedeň) bol významný slovenský právny historik, cisársko-kráľovský radca a riaditeľ Kráľovskej dvornej knižnice vo Viedni. Narodil sa v zemianskej rodine v Terchovej. Školu začal navštevovať v Banskej Bystrici, dokončil ju v Banskej Štiavnici. V Trnave študoval rétoriku a poéziu a tu roku 1737 vstúpil do jezuitského rádu. Vo Viedni študoval filozofiu, načas pôsobil ako profesor v Liptovskom Mikuláši. Vrátil sa do Viedne, kde sa venoval orientálnym jazykom a štúdiu teológie. Roku 1748 vystúpil z jezuitského rádu, aby sa mohol venovať vedeckej práci. Ešte toho istého roku nastúpil službu v Dvornej knižnici, kde pôsobil v rôznych funkciách, od roku 1773 ako jej riaditeľ. Spracoval významný sedemzväzkový katalóg knižnice. Mimoriadne vynikal v histórii a v znalostiach hebrejského a tureckého jazyka. Publikoval učebnicu latinčiny a turečtiny, prekladal z orientálnych jazykov. Vydal rozsiahle dejiny Viedne. Bol zástancom osvieteného absolutizmu a oproti stavovskému nacionalizmu hlásal ideu ríšskeho štátneho patriotizmu. Svoje názory uverejnil v prácach Historiae diplomaticae (Viedeň 1762) a v De originibus et usu perpetuo potestatis Legislatoriae (Viedeň 1764), v ktorých vystupoval proti stavovským privilegiám, výsadám kléru, nespravodlivostiam nevoľníctva a hlásal nadradenosť štátnej moci aj nad cirkvou. Zvlášť kniha De originibus vyvolala veľkú nevoľu, na sneme žiadali zákaz jej šírenia a Vatikán ju zaradil do zoznamu zakázaných kníh. Kollár sa snažil o utvorenie vlastivednej spoločnosti. Roku 1771 založil časopis Allergnädigst privilegierte Anzeigen. Hral významnú úlohu pri vypracovaní školskej reformy Márie Terézie. Medzi svojimi súčasníkmi vynikal vedomosťami aj prácou, nazývali ho nehrdzavejúcim zlatom a slovenským Sokratom.


Author (source) of the description: PhDr. Klára Mészárosová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists