Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Commemorative Postmark:
Opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS (Rišňovce)

Opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS (Rišňovce)
Day of use: 09. 11. 2023
 
Post office: RIŠŇOVCE
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Risnovce on the occasion of the opening of the THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS exhibition in Risnovce (Slovakia).


Text motifs: TO NAJLEPŠIE Z TVORBY / FRANTIŠEK HORNIAK

Pictorial motifs: Rydlo, faksimile podpisu Františka Horniaka a akronym H67 (Horniak - 67 rokov).

Thematic description and context:

František Horniak v roku 2021 oslávil okrúhle jubileum 65. rokov. Narodil sa 16. júna 1956 na Žikave pri Zlatých Moravciach. V roku 1971 nastúpil na Strednú umelecko-priemyslovú školu v Kremnici zameranú na spracovanie kovov, kde v roku 1975 úspešne absolvoval odbor plošného a plastického rytia kovov pod vedením akad. mal. Terézie Brezányovej. Od roku 1981 začal pracovať ako rytec poštových pečiatok Technickej ústredne spojov v Bratis- lave, pričom od roku 1982 sa začal špecializovať na tvorbu príležitostných poštových pečiatok. Tesne pred rozdelením Českej a slovenskej federatívnej republiky začal v roku 1991 participovať aj na tvorbe rytín poštových známok vďaka doc. Martinovi Činovskému, ArtD. Umelec do dnešného dňa realizoval okolo 150 rytín poštových známok, čo ho stavia na piedestál najplodnejších slovenských rytcov. Od jeho poslednej súbornej výstavy realizovanej Slovenskou poštou, a.s., v roku 2016 pri príležitosti 60. narodenín, získal rekordné množstvo domácich a zahraničných ocenení, ktoré ho oprávnene pasujú do úlohy „doyena“ slovenského oceľorytectva poštových známok. Za pomyselný vrchol umelcovej známkovej tvorby možno označiť novoemitovanú poštovú známku „UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec“, vytlačenú vo formáte hárčeka na základe 5-tich samostatne vyrytých oceľových štočkov. Ide o svetový unikát, pretože sa doteraz nikomu na svete nepodarilo touto technikou vytlačiť tak veľký formát poštovej známky. Už v minulom roku táto poštová známka získala viacero významných ocenení, najmä „Krištáľovú známku“ udeľovanú generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a.s. za najlepšie emisiu roka a cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky za najkrajšiu známku roka. Vzhľadom na výnimočnosť tejto poštovej známky očakávame už v tomto roku významné medzinárodné ocenenia.


Author (source) of the description: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists