New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps

11. 07. 2024

Exhibitions of stamp production:
Exhibition 30 YEARS OF THE SLOVAK STAMP AND THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Ruisnovce (Slovakia)

Exhibition 30 YEARS OF THE SLOVAK STAMP AND THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Ruisnovce (Slovakia)
Location: Kaštieľ Rišňovce, Rišňovce
Entry: Unspecified
Date: 09. 11. 2023 - 02. 12. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exhibition 30 YEARS OF THE SLOVAK STAMP AND THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Risnovce (Slovakia).


Slovenská pošta, a.s., Obecný úrad Rišňovce, Klub filatelistov v 52-51 Nitra a Klub Fera Horniaka si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra 2023 v Kaštieli Rišňovce.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Rišňovciach


Výstava bude otvorená pre verejnosť do 2. decembra 2023.

Na akcii bude otvorená príležitostná poštová priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom RIŠŇOVCE.

Poštová pečiatka Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Rišňovciach


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists