National meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)

Invitation to the traditional nationwide philatelic exchange meeting in Trencin (Slovakia).

15. 10. 2023

Commemorative Postmark:
Opening of the exhibition 5P OF RUDOLF CIGANIK / 5 PORTRAITS OF SLOVAK PERSONALITIES IN STAMP PREPARATION

Opening of the exhibition 5P OF RUDOLF CIGANIK / 5 PORTRAITS OF SLOVAK PERSONALITIES IN STAMP PREPARATION
Day of use: 25. 02. 2022
 
Post office: BANSKÁ BYSTRICA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Banska Bystrica on the ocassion of the opening of the exhibition 5P OF RUDOLF CIGANIK / 5 PORTRAITS OF SLOVAK PERSONALITIES IN STAMP PREPARATION.


Text motifs: 5P RUDOLFA CIGÁNIKA A ZNÁMKOVÁ TVORBA / OTVORENIE VÝSTAVY

Pictorial motifs: Ľudské oko.

Thematic description and context:

Akademický maliar Rudolf Cigánik sa presne po 11 rokoch vracia do priestorov Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea. Jeho umelecká tvorba má široký záber. Okrem známkovej tvorby sa venuje medailérstvu, voľnej grafike, maľbe, knižnej ilustrácii a príležitostne aj sochárskej tvorbe. Tentoraz sa predstavuje v podobe autorskej výstavy 5P Rudolfa Cigánika s podtitulom 5 portrétov slovenských osobností v známkovej tvorbe.

Výstava stvárňuje významné slovenské osobnosti kultúrneho a spoločenského života v unikátnom prevedení. Portréty multiinštrumentalistu Mariána Vargu, šansonierky Hany Hegerovej, básnika Milana Rúfusa, výtvarníka Kolomana Sokola a špiónky, členky protifašistického odboja Beatrix Čelkovej sú spracované formou oceľorytiny v kontraste so zväčšeninami ryteckej rozkresby. V návštevníkovi tak vytvárajú ilúziu pracovnej plochy, s ktorou autor pracuje pod lupou. Zároveň ho sprevádza jednotlivými etapami tvorby a práce rytca: od autorského výtvarného návrhu, ryteckej rozkresby, samotnej realizácie rytiny do oceľového štočku a následnej tlače.


Author (source) of the description: Vladimíra Kudličková


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists