Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

I sell / I offer:

Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp
Name: Rudolf Cigánik
Phone: 0907 728 759

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).Unikátny grafický komplet Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke


Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností). Komplet je zostavený z piatich grafických listov a jednej perforovanej známkovej hárčekovej grafiky na známkovom papieri zabalený v elegantnom obale (spolu 6 ks grafických listov). Autor vlastnoručne signoval každý kus mäkkou ceruzkou (na reprodukciách nie je zreteľne viditeľné). Celá séria je garantovaných len 40 ks.


Signovaný komplet akademického maliara Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností)

Unikátny komplet 5 portrétov slovenských osobností stvárňuje významné slovenské osobnosti kultúrneho a spoločenského života v unikátnom prevedení. Portréty multiinštrumentalistu Mariána Vargu, šansonierky Hany Hegerovej, básnika Milana Rúfusa, výtvarníka Kolomana Sokola a špiónky a členky protifašistického odboja Beatrix Čelkovej sú spracované formou oceľorytiny v kontraste so zväčšeninami ryteckej rozkresby.


Signovaný komplet akademického maliara Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností)
Signovaný komplet akademického maliara Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností)
Signovaný komplet akademického maliara Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností)
Signovaný komplet akademického maliara Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností)
Signovaný komplet akademického maliara Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností)

Cena kompletu je 200 € - dobrá investícia aj pre bežného zberateľa, ktorý vie rozumne investovať - cena iba porastie, lebo ich je málo - celá séria je garantovaných len 40 ks - a ide o veľmi kvalitné práce od špičkového grafika.

V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo autora na telefónnom čísle 0907 728 759 alebo emailovej adrese ciganikrudolf@gmail.com.


__________ . __________


Komplet autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika vychádza pri príležitosti výstavy 5P RUDOLFA CIGÁNIKA / 5 PORTRÉTOV SLOVENSKÝCH OSOBNOSTÍ V ZNÁMKOVEJ TVORBE, ktorá je inštalovaná v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici a prístupná je verejnosti v pracovných dňoch od 25. 2. do 30. 6. 2022.

Výstava 5P Rudolfa Cigánika  / 5 portrétov slovenských osobností v známkovej tvorbe
Name: Rudolf Cigánik

Phone: 0907 728 759
Email: ciganikrudolf@gmail.com

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists