90th anniversary of the founding of Chemosvit

Commemorative postage stamp dedicated to the 90th anniversary of the founding of Chemosvit in 1934 in Svit.

24. 05. 2024

Expert Events:
Online meeting of FilaNotes club members - No. 5/2024

Online meeting of FilaNotes club members - No. 5/2024
Location: internet, INTERNET - Bratislava
Entry: After paying the admission
Date: 06. 05. 2024

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the online meeting of the FilaNotes - Virtual educational club of philatelists and deltiologists.


FilaNotes


Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov


(dlhodobé rozvojové vzdelávanie v oblasti filatelie a filokartie)Pozývame vás na online stretnutie FilaNotes - Virtuálneho vzdelávacieho klubu filatelistov a filokartistov. Stretnutie sa koná formou on-line pripojenia z pohodlia domova, cez aplikáciu Zoom, ktorej použitie je pre účastníkov bezplatné.

Dátum a čas: 22. 4. 2024 od 17.30 do 19.30

Miesto: online priestor prostredníctvom aplikácie Zoom


Hlavná téma/odborná oblasť


Diskutabilné, nežiaduce, ilegálne a podvodné známkové vydania II.


Znalosť pomáha a šetrí peniazePrihlásenie na stretnutie


Ak ste registrovaný platiaci člen, resp. registrovaná platiaca členka klubu FilaNotes, prihlásenie nie je potrebné - pozvánka vám príde automaticky priamo na vašu emailovú adresu.

Ak nie ste registrovaný platiaci člen, resp. registrovaná platiaca členka klubu FilaNotes a chcete sa stať členom / členkou alebo sa chcete len jednorazovo zúčastniť tohto konkrétneho online stretnutia, prosím, vyplňte prihlasovací formulár s uvedením vašej emailovej adresy, ktorá je pre potreby ďalšej komunikácie povinná: Prihlásenie na klubové stretnutie FilaNotes 22. 4. 2024

Po odoslaní a následnom spracovaní formulára, vám budú na vašu emailovú adresu zaslané ďalšie informácie a postup pripojenia na online stretnutie.


Rámcový program a časový rozvrh17.20 - 17.30 - Pripojenie a technická podpora - pripájanie všetkých účastníkov

---------------

17.30 - 17.40 - Zahájenie, reakcie na predchádzajúce stretnutia, organizačné a technické záležitosti (pripájanie zvyšných účastníkov)

17.40 - 18.25 - Téma - Hlavná téma/odborná oblasť

18.25 - 18.40 - Diskusia k téme, návrhy, pripomienky, zdieľanie skúseností

18.40 - 18.55 - Čo máme nové? Čo nás čaká?

18.55 - 19.10 - Skupinové a individuálne projekty, zadania/práce a iné aktivity

19.10 - 19.30 - Všeobecná diskusia, odpovede na otázky


Podmienky účasti


Účasť na online stretnutí je podmienená úhradou ročného členského v klube alebo jednorazového poplatku.

Viac informácií o klube a podmienkach členstva: FilaNotes - Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov - možnosť vstupu počas celého roku

Kontaktná adresa, v prípade akýchkoľvek otázok: filanotes@gmail.comTešíme sa na vašu účasť a vzájomnú spoluprácu.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists