Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2020

Invitation to the 17th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2019 in Bratislava (Slovakia).

05. 06. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin Svätý Gabriel 2016/3 (85)

New issue of the bulletin Svätý Gabriel 2016/3 (85)
Author: Ján Vallo, Vojtech Jankovič
Published: 19. 06. 2016 21:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

If you are a collector of Christian philately or simply interested in current information on what is happening in the Christian philately, read a new issue of the Saint Gabriel 2016/3 (85) philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2016/3 (85) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2016/3 (85)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2016/3 (85):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 50. stretnutie SSG v Bytči
 • Nahých odievať, pocestných sa ujať
 • Vznik kresťanského štátu v Kyjevskej Rusi - prví národní svätci
 • Jubilejný rok svätého Martina v Maďarsku
 • 89. Deň známky v maďarskom Szombathely
 • Sv. Peter a Pavol, apoštoli
 • Sv. Svorad a DEKD 2015 v Nitre
 • 200. výročie pomníka sv. Floriána v Močenku
 • Zaujímavosti o prvých vianočných poštových známkach
 • V krátkosti o zbieraní vianočných poštových známok
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2016/3 (85)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.Author: Ján Vallo, Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists