Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2016/3 (85)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2016/3 (85)
Author: Ján Vallo, Vojtech Jankovič
Published: 19. 06. 2016 21:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL.


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2016/3 (85) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2016/3 (85)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2016/3 (85):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 50. stretnutie SSG v Bytči
 • Nahých odievať, pocestných sa ujať
 • Vznik kresťanského štátu v Kyjevskej Rusi - prví národní svätci
 • Jubilejný rok svätého Martina v Maďarsku
 • 89. Deň známky v maďarskom Szombathely
 • Sv. Peter a Pavol, apoštoli
 • Sv. Svorad a DEKD 2015 v Nitre
 • 200. výročie pomníka sv. Floriána v Močenku
 • Zaujímavosti o prvých vianočných poštových známkach
 • V krátkosti o zbieraní vianočných poštových známok
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2016/3 (85)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Author: Ján Vallo

Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists