New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2020/2 (103)

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL 2020/2 (103).

30. 03. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2019/1 (97)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2019/1 (97)
Author: Ján Vallo
Source: www.svgabriel.sk
Published: 30. 01. 2019 21:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL 2019/1 (97)Bulletin SV. GABRIEL 2019/1 (97)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • "Tichá noc, svätá noc,...“
 • VATIKÁN 2018
 • Páter Pio (Francesco Forgione) – 50. výročie smrti
 • Farský kostol v Hronskom Beňadiku – diecézna svätyňa
 • ikán oslavuje 90.narodeniny
 • 1978 - rok troch pápežov
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Deň poštovej známky a filatelie 2018

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2019/1 (97)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.Author: Ján Vallo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists