New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk We know the most beautiful stamps of the world in 2018!

New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles   Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps.
 


Odborná sekcia Aktuality - Odborné články je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky v rôznych zberateľských segmentov (Slovenská a česká známka, Poštová história a poštová prevádzka, Tematická filatelia, Známkové územia a teritoriálna filatelia, Pohľadnice, Mládežnícka filatelia, Odborná literatúra, Filatelistické časopisy, Výstavy a exponáty, Čo zbierame?, Rôzne). Články, autormi ktorých sú skúsení zberatelia, sú doplnené o bohatú obrazovú dokumentáciu. V závere každého článku sú zväčša uvedené kontaktné údaje na autora pre prípad získania ďalších informácií.

Pretože táto sekcia, podobne ako okruh zberateľov, ktorých zaujímajú hlbšie odborné informácie, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových článkoch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Aktuality - Odborné články pribudli a stále pribúdajú.


_________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Aktuality - Odborné články _________________________

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  2. 9. 2017 - Aktualizovaný článok:
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  1. 9. 2017 - Nový článok:
Nové číslo spravodaja OLYMPSPORT 2017/1 (172)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  29. 8. 2017 - Nový článok:
Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 31 – June 2017

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  21. 8. 2017 - Nový článok:
Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou (česky)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  20. 8. 2017 - Nový článok:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  19. 8. 2017 - Nový článok:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/3 (90)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  21. 7. 2017 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič: Postcrossing - vzkriesenie pohľadníc a filatelie

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  17. 7. 2017 - Aktualizovaný článok:
V. Jankovič, P. Ondráška: Šport a olympijské hry - Hry XXXI. olympiády 2016 Rio de Janeiro (známky)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  17. 7. 2016 - Aktualizovaný článok:
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2017

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  6. 7. 2017 - Nový článok:
Záhadná celina s množstvom otáznikov

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  2. 7. 2017 - Nový článok:
Nečakane bohatý cyklistický rok v slovenskej filatelii

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  25. 6. 2017 - Nový článok:
FEPA výstava FINLANDIA 2017 - príjemná výstava v príjemnej atmosfére medzi príjemnými ľuďmi

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  12. 6. 2017 - Nový článok:
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  8. 6. 2017 - Nový článok:
Výrobné chyby na príležitostnej poštovej známke 100 rokov skautingu (Europa)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  30. 4. 2017 - Nový článok:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/2 (89)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  24. 4. 2017 - Nový článok:
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  23. 4. 2017 - Nový článok:
L. Mušinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1. a 2. časť (knižná recenzia)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  5. 3. 2017 - Aktualizovaný článok:
V. Jankovič, P. Ondráška: Šport a olympijské hry - Letné paralympijské hry RIO 2016 (známky)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  17. 2. 2017 - Nový článok:
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  29. 1. 2017 - Nový článok:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/1 (88)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  29. 1. 2017 - Nový článok:
Známkové územia - Karibské Holandsko

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  27. 1. 2017 - Nový článok:
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (knižná recenzia)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  26. 1. 2017 - Aktualizovaný článok:
V. Jankovič: Historické fotografie a pohľadnice Slovenska

20. 1. 2017 - Nový článok:
V. Kaisr: Fínsko - zmiešané frankatúry (česky)

10. 1. 2017 - Nový článok:
V. Kachan: Neobvyklé nočné motýle (mory)

29. 12. 2016 - Aktualizovaný článok:
Rudolf Šulej: Falzifikát výrobnej chyby slovenskej známky

14. 12. 2016 - Aktualizovaný článok:
P. Valdner: Známkové územia - Buchara

9. 12. 2016 - Nový článok:
B. Synek: Vieme pracovať s lupou? Upozornenie na falzum pretlače PAUŠALOVANÁ POTRAVNÁ DAŇ

1. 12. 2016 - Aktualizovaný článok:
V. Jankovič, P. Ondráška: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

1. 12. 2016 - Nový článok:
I. Banás: Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

19. 11. 2016 - Nový článok:
P. Valdner: Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.

12. 11. 2016 - Nový článok
Š. Kollár: Otto Gáťa: Zväz slovenských filatelistických spolkov (1943 - 1952) (knižná recenzia)

22. 10. 2016 - Aktualizovaný článok
Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (knižná recenzia)

26. 9. 2016 - Nový článok
A. Paulinyová: Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN

26. 9. 2016 - Aktualizovaný článok
P. Valdner: Známkové územia - Drvar, Berane, Lastovo - partizánske známky

26. 9. 2016 - Nový článok
J. Mička: SLOVENSKO alebo SLOVLNSKO? - Zaujímavosť na známke Kostol vo Svätušiach

15. 9. 2016 - Nový článok
V. Jankovič: Úspešné prihlásenie exponátu na filatelistickú výstavu

11. 9. 2016 - Nový článok
J. Vallo: Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2016/4 (86)

11. 9. 2016 - Aktualizovaný článok
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2016

2. 9. 2016 - Nový článok
P. Cais: Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939

16. 8. 2016 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič: Čo zbierame? ... hodnota zbierky

26. 7. 2016 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič, P. Ondráška: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

7. 7. 2016 - Nový článok
V. Jankovič : Aká bola Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016?

9. 7. 2014 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič: Postcrossing - vzkriesenie pohľadníc a filatelie

7. 7. 2016 - Nový článok
M. Gerec: Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIV.)

3. 7. 2016 - Nový článok
R. Šulej: „Ťahá“ slnko len červenú farbu?

1. 7. 2016 - Nový článok
P. Valdner: Známkové územia - Drvar a Berane - partizánske známky

19. 6. 2016 - Nový článok
J. Vallo: Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2016/3 (85)

19. 6. 2016 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič, P. Ondráška: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

10. 6. 2016 - Nový článok
P. Valdner: Známkové územia - Assobla a Bata

29. 5. 2016 - Nový článok
Petr Fencl: Predaj vo filatelii (čes.)

28. 5. 2016 - Nový článok
Rudolf Šulej: Falzifikát výrobnej chyby slovenskej známky

30. 4. 2016 - Nový článok
S. Horecký: 2. svetová vojna a Sovietsky zväz v zrkadle poštovej histórie

28. 4. 2016 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič, P. Ondráška: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

23. 4. 2016 - Nový článok
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2016/1

23. 4. 2016 - Nový článok
Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (knižná recenzia)

3. 4. 2016 - Nový článok
„Náhoda je blbec“ - Po 77 rokoch sa na trhu objavili vzácne návrhy Hlinkových známok pre autonómne Slovensko

29. 3. 2016 - Nový článok
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2017

23. 3. 2016 - Nový článok
M. Kováč: Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)

23. 3. 2016 - Nový článok
M. Kováč: Známkové územia - Ruská pošta v Levante (II.)

19. 3. 2016 - Nový článok
J. Vallo: Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2016/2 (84)

29. 2. 2016 - Nový článok
Redakcia FILATELIE: Nové číslo časopisu FILATELIE 2016/2

28. 2. 2016 - Nový článok
J. Denk, V. Jankovič: Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty, a.s.

7. 2. 2016 - Nový článok
J. Vallo: Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2016/1 (83)

3. 2. 2016 - Nový článok
P. Valdner: Známkové územia - Victoria Land

29. 2. 2016 - Nový článok
Redakcia FILATELIE: Nové číslo časopisu FILATELIE 2016/1

 • 16. 1. 2016 - Nový článok
  V. Jankovič, P. Ondráška: Šport a olympijské hry - Letné paralympijské hry RIO 2016 (známky)

  6. 1. 2016 - Nový článok
  Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2015/4 (82)

  25. 12. 2015 - Nový článok
  Známkové územia - Lodné pošty

  25. 12. 2015 - Nový článok
  Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2015/4

  25. 12. 2015 - Nový článok
  Martin Leiš: ŠUMAVA na pohlednicích ateliéru WOLF (recenzia)

  17. 11. 2015 - Nový článok
  Známkové územia - Ruská pošta v Levante (I.)

  27. 10. 2015 - Nový článok
  Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)

  24. 10. 2015 - Aktualizovaný článok
  Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015

  6. 9. 2014 - Nový článok
  V. Jankovič: Postcrossing - vzkriesenie pohľadníc a filatelie

  19. 7. 2013 - Nový článok
  Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015  Post a comment

 • Author: Vojtech Jankovič
  Source: www.postoveznamky.sk
  Published: 24. 03. 2016 10:00
  Updated: 06. 09. 2017 15:20
   
  New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

  New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles
  New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles
  Quotation for each day

  Quotation for each day

  Quotation for each day

  (J. Galsworthy)

  Quotation for each day
  Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
    Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
  Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
  Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk