Issue plan of Slovak postage stamps for 2020

The issue plan of Slovak postage stamps for 2020 (continuously updated 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Portal news:
New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 24. 03. 2016 10:00
Updated: 06. 09. 2017 15:20

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps.

Odborná sekcia Aktuality - Odborné články je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky v rôznych zberateľských segmentov (Slovenská a česká známka, Poštová história a poštová prevádzka, Tematická filatelia, Známkové územia a teritoriálna filatelia, Pohľadnice, Mládežnícka filatelia, Odborná literatúra, Filatelistické časopisy, Výstavy a exponáty, Čo zbierame?, Rôzne). Články, autormi ktorých sú skúsení zberatelia, sú doplnené o bohatú obrazovú dokumentáciu. V závere každého článku sú zväčša uvedené kontaktné údaje na autora pre prípad získania ďalších informácií.

Pretože táto sekcia, podobne ako okruh zberateľov, ktorých zaujímajú hlbšie odborné informácie, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových článkoch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Aktuality - Odborné články pribudli a stále pribúdajú.


_________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Aktuality - Odborné články _________________________

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  2. 9. 2017 - Aktualizovaný článok:
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  1. 9. 2017 - Nový článok:
Nové číslo spravodaja OLYMPSPORT 2017/1 (172)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  29. 8. 2017 - Nový článok:
Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 31 – June 2017

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  21. 8. 2017 - Nový článok:
Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou (česky)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  20. 8. 2017 - Nový článok:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  19. 8. 2017 - Nový článok:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/3 (90)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  21. 7. 2017 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič: Postcrossing - vzkriesenie pohľadníc a filatelie

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  17. 7. 2017 - Aktualizovaný článok:
V. Jankovič, P. Ondráška: Šport a olympijské hry - Hry XXXI. olympiády 2016 Rio de Janeiro (známky)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  17. 7. 2016 - Aktualizovaný článok:
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2017

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  6. 7. 2017 - Nový článok:
Záhadná celina s množstvom otáznikov

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  2. 7. 2017 - Nový článok:
Nečakane bohatý cyklistický rok v slovenskej filatelii

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  25. 6. 2017 - Nový článok:
FEPA výstava FINLANDIA 2017 - príjemná výstava v príjemnej atmosfére medzi príjemnými ľuďmi

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  12. 6. 2017 - Nový článok:
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  8. 6. 2017 - Nový článok:
Výrobné chyby na príležitostnej poštovej známke 100 rokov skautingu (Europa)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  30. 4. 2017 - Nový článok:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/2 (89)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  24. 4. 2017 - Nový článok:
Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XV.)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  23. 4. 2017 - Nový článok:
L. Mušinský, A. Urminský: Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1. a 2. časť (knižná recenzia)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  5. 3. 2017 - Aktualizovaný článok:
V. Jankovič, P. Ondráška: Šport a olympijské hry - Letné paralympijské hry RIO 2016 (známky)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  17. 2. 2017 - Nový článok:
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  29. 1. 2017 - Nový článok:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/1 (88)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  29. 1. 2017 - Nový článok:
Známkové územia - Karibské Holandsko

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  27. 1. 2017 - Nový článok:
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945) (knižná recenzia)

Nové - nedávno doplnené/aktualizované  26. 1. 2017 - Aktualizovaný článok:
V. Jankovič: Historické fotografie a pohľadnice Slovenska

20. 1. 2017 - Nový článok:
V. Kaisr: Fínsko - zmiešané frankatúry (česky)

10. 1. 2017 - Nový článok:
V. Kachan: Neobvyklé nočné motýle (mory)

29. 12. 2016 - Aktualizovaný článok:
Rudolf Šulej: Falzifikát výrobnej chyby slovenskej známky

14. 12. 2016 - Aktualizovaný článok:
P. Valdner: Známkové územia - Buchara

9. 12. 2016 - Nový článok:
B. Synek: Vieme pracovať s lupou? Upozornenie na falzum pretlače PAUŠALOVANÁ POTRAVNÁ DAŇ

1. 12. 2016 - Aktualizovaný článok:
V. Jankovič, P. Ondráška: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

1. 12. 2016 - Nový článok:
I. Banás: Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

19. 11. 2016 - Nový článok:
P. Valdner: Známkové územia - Pozor na nálepky European Ships Great Bitter Lake - S.C.

12. 11. 2016 - Nový článok
Š. Kollár: Otto Gáťa: Zväz slovenských filatelistických spolkov (1943 - 1952) (knižná recenzia)

22. 10. 2016 - Aktualizovaný článok
Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (knižná recenzia)

26. 9. 2016 - Nový článok
A. Paulinyová: Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN

26. 9. 2016 - Aktualizovaný článok
P. Valdner: Známkové územia - Drvar, Berane, Lastovo - partizánske známky

26. 9. 2016 - Nový článok
J. Mička: SLOVENSKO alebo SLOVLNSKO? - Zaujímavosť na známke Kostol vo Svätušiach

15. 9. 2016 - Nový článok
V. Jankovič: Úspešné prihlásenie exponátu na filatelistickú výstavu

11. 9. 2016 - Nový článok
J. Vallo: Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2016/4 (86)

11. 9. 2016 - Aktualizovaný článok
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2016

2. 9. 2016 - Nový článok
P. Cais: Známkové územia - Súkromné pretlačové vydanie „Jasiňa“ marec 1939

16. 8. 2016 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič: Čo zbierame? ... hodnota zbierky

26. 7. 2016 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič, P. Ondráška: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

7. 7. 2016 - Nový článok
V. Jankovič : Aká bola Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016?

9. 7. 2014 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič: Postcrossing - vzkriesenie pohľadníc a filatelie

7. 7. 2016 - Nový článok
M. Gerec: Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” (XIV.)

3. 7. 2016 - Nový článok
R. Šulej: „Ťahá“ slnko len červenú farbu?

1. 7. 2016 - Nový článok
P. Valdner: Známkové územia - Drvar a Berane - partizánske známky

19. 6. 2016 - Nový článok
J. Vallo: Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2016/3 (85)

19. 6. 2016 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič, P. Ondráška: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

10. 6. 2016 - Nový článok
P. Valdner: Známkové územia - Assobla a Bata

29. 5. 2016 - Nový článok
Petr Fencl: Predaj vo filatelii (čes.)

28. 5. 2016 - Nový článok
Rudolf Šulej: Falzifikát výrobnej chyby slovenskej známky

30. 4. 2016 - Nový článok
S. Horecký: 2. svetová vojna a Sovietsky zväz v zrkadle poštovej histórie

28. 4. 2016 - Aktualizovaný článok
V. Jankovič, P. Ondráška: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

23. 4. 2016 - Nový článok
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2016/1

23. 4. 2016 - Nový článok
Tomáš Drucker a kol.: Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (knižná recenzia)

3. 4. 2016 - Nový článok
„Náhoda je blbec“ - Po 77 rokoch sa na trhu objavili vzácne návrhy Hlinkových známok pre autonómne Slovensko

29. 3. 2016 - Nový článok
MDVRR SR, POFIS: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2017

23. 3. 2016 - Nový článok
M. Kováč: Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)

23. 3. 2016 - Nový článok
M. Kováč: Známkové územia - Ruská pošta v Levante (II.)

19. 3. 2016 - Nový článok
J. Vallo: Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2016/2 (84)

29. 2. 2016 - Nový článok
Redakcia FILATELIE: Nové číslo časopisu FILATELIE 2016/2

28. 2. 2016 - Nový článok
J. Denk, V. Jankovič: Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty, a.s.

7. 2. 2016 - Nový článok
J. Vallo: Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2016/1 (83)

3. 2. 2016 - Nový článok
P. Valdner: Známkové územia - Victoria Land

29. 2. 2016 - Nový článok
Redakcia FILATELIE: Nové číslo časopisu FILATELIE 2016/1

 • 16. 1. 2016 - Nový článok
  V. Jankovič, P. Ondráška: Šport a olympijské hry - Letné paralympijské hry RIO 2016 (známky)

  6. 1. 2016 - Nový článok
  Nové číslo bulletinu Svätý Gabriel 2015/4 (82)

  25. 12. 2015 - Nový článok
  Známkové územia - Lodné pošty

  25. 12. 2015 - Nový článok
  Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2015/4

  25. 12. 2015 - Nový článok
  Martin Leiš: ŠUMAVA na pohlednicích ateliéru WOLF (recenzia)

  17. 11. 2015 - Nový článok
  Známkové územia - Ruská pošta v Levante (I.)

  27. 10. 2015 - Nový článok
  Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (recenzia)

  24. 10. 2015 - Aktualizovaný článok
  Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015

  6. 9. 2014 - Nový článok
  V. Jankovič: Postcrossing - vzkriesenie pohľadníc a filatelie

  19. 7. 2013 - Nový článok
  Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015


 • Author: Vojtech Jankovič

  Philatelic partners

  POFIS - Postal philatelic service
  EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
  Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Filaso.cz ...or philatelists for themselves
  OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
  ZSF - Union of Slovak Philatelists