At the EXPO in Dubai, they christened a unique stamp with an Arabic coin

Report on the inauguration (baptism) of a new postage stamp at the EXPO in Dubai.

04. 02. 2022

Stationery Envelope with Imprint:

Date of Issue: 21. 05. 2011
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011


Deň vydania: 21. 5. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Autor prítlače:
Predajná cena: 0,57 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists