New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/1 (107)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia

08. 01. 2021

Postal Card with imprint:

Date of Issue: 31. 12. 2009
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok Devín s prítlačou Koniec platnosti korunových známok.
Poštový lístok Devín s prítlačou
Koniec platnosti korunových známok

Deň vydania: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk
Autor známky: Peter Biľak
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: nepredajný

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists