150 years of scientific observations of the Earth

Commemorative postage stamp issued to commemorate 150 years of scientific observations of the Earth.

27. 05. 2022

Stationery Envelope with Imprint:

Date of Issue: 11. 09. 2009
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou ÖVEBRIA 2009 Viedeň
Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou
ÖVEBRIA 2009


Deň vydania: 11. 9. 2009
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Peter Augustovič
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,40 € + 0,17 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists