100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia

Postage stamp issued on the occasion of the 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia.

05. 08. 2022

Stationery Envelope with Imprint:

Date of Issue: 11. 05. 2007
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Lipa II s prítlačou k vysviacke kaplnky Sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Kosihách.
Celinová obálka Lipa II s prítlačou k vysviacke kaplnky Sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Kosihách s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme dvoch natlačených známok 1 Sk + 9 Sk

Deň vydania: 11. 5. 2007
Nominálna hodnota: 1 Sk + 9 Sk
Autor známky: Lucie Bandíková
Autor prítlače: Jozef Štefankovič
Predajná cena: 15 Sk
Motív natlačenej známky: lipové konáriky
Motív prítlače: kostoly vo Veľkých Kosihách s nápismi: 2007 / Nagykeszi Veľké Kosihy / Vysviacka kaplnky sv. Jána Nepomuckého


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists