Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2023 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 19th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2023 in Bratislava (Slovakia).

02. 06. 2023

Blue Metermark:

Date of Issue: 17. 02. 2010
 
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: KOMUNÁLNA / poisťovňa / VIENNA INSURANCE GROUP / KOMUNÁLNA poisťovňa. a.s. / Vienna Insurance Group / CENTRÁLA / Štefánikova 8, 811 05 BRATISLAVA 1

Pictorial motifs: Logo Komunálnej poisťovne.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 1
  • PSČ: 810 00
  • Licenčné číslo: 91647
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000120118
  • Výplatná hodnota: €000.40
  • Dátum podania: 19. 04. 2011
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 17. 2. 2010 - 19. 4. 2011 - ...


New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists