Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Blue Metermark:

Date of Issue: 28. 04. 2014
 
Post office: TRNAVA 1
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: SVÄTOREČENIE JÁNA PAVLA II. / SPOMIENKA / NA NÁVŠTEVU / V ROKU 2003 / MESTO TRNAVA / Hlavná 1, 917 01 TRNAVA

Pictorial motifs: Podobizeň pápeža Jána Pavla II. s krížom, obraz Madony.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: TRNAVA 1
  • PSČ: 917 01
  • Licenčné číslo: 92342
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000031921
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 28. 04. 2014
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 28. 04. 2014 - ...


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists