International Philatelic Exhibition HUNFILA 2019 in Budapest (Hungary) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk

International Philatelic Exhibition HUNFILA 2019 in Budapest (Hungary)

International Philatelic Exhibition HUNFILA 2019 in Budapest (Hungary)

International Philatelic Exhibition HUNFILA 2019 in Budapest (Hungary)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Description: Information on the international philatelic exhibition HUNFILA 2019 in Budapest (Hungary).

Location: Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ (Stefania Palace), Stefánia út 34-36, Budapešť (Maďarsko)

Entry: Bližšie neurčený

Date: 04. 10. 2019 - 06. 10. 2019


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019


Medzinárodná filatelistická výstava


HUNFILA 2019 BUDAPEST


(výstava I. stupňa (národná) s medzinárodnou účasťou - FIP-sponzorstvo a FEPA-uznanie s účasťou 13 krajín)Slovenské exponáty a národný komisár


Vďaka pozvaniu organizačného výboru sa môžu výstavy HUNFILA 2019 BUDAPEST zúčastniť aj slovenské exponáty členov ZSF, ktoré spĺňajú kvalifikačné kritériá na národnú výstavu - pozlátená medaila z výstavy II. stupňa (pozri výstavné propozície nižšie). Všetkých záujemcov zo Slovenska preto žiadame, aby sa promptne obrátili na národného komisára o ďalšie informácie.

Národný komisár ZSF pre filatelistickú výstavu HUNFILA 2019 BUDAPEST:

Péter Csicsay, kontaktná adresa: csicsaypeti@gmail.com


Dôležité termíny


 • Zaslanie prihlášky: do 31. 5. 2019 (v prípade slovenských exponátov treba zaslať prihlášku národnému komisárovi do 24. 5. 2019)
 • Rozhodnutie OV o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Vyrozumenie o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Odoslanie exponátov filatelistickej literatúry: do 27. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Úhrada výstavného poplatku: do 31. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Doručenie exponátu vrátane preukazu: do 27. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Osobné odovzdanie exponátu: 2. nebo 3. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Zahájenie výstavy: 4. 10. 2019
 • Ukončenie výstavy: 6. 10. 2019
 • Výdaj exponátov: 6. 10. 2019 po 14. hodine (v prípade slovenských exponátov osobne prevezme národný komisár)
 • Odoslanie exponátov: do 8. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov len na výslovnú žiadosť vystavovateľa, inak osobne prevezme národný komisár)

Výstavné propozície


Propozície medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2019 – BUDAPEST v angličtine:
PDF dokument HUNFILA 2019 – BUDAPEST - Výstavné propozície


Prihláška exponátu


Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a pridelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa, pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.
Dôležité upozornenie: Výstavné rámy v Maďarsku sú určené len pre 12 výstavných listov, preto treba na výstavu doručiť 84 listov (v prípade 5-rámového exponátu) alebo 132 listov (v prípade 8 rámového exponátu).

Prihláška exponátu na medzinárodnú filatelistickú výstavu HUNFILA 2019 – BUDAPEST v maďarčine/angličtine/nemčine:
PDF logo HUNFILA 2019 – BUDAPEST - Prihláška exponátu.
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Maďarského zväzu filatelistov (MABÉOSZ): Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 – BUDAPEST.


 Post a comment

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events
TOP Philatelic Events
Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events
 

... all philatelic events

Forthcoming Philatelic Events
International Philatelic Exhibition HUNFILA 2019 in Budapest (Hungary)

International Philatelic Exhibition HUNFILA 2019 in Budapest (Hungary)
International Philatelic Exhibition HUNFILA 2019 in Budapest (Hungary)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Vidím mnoho úžasných ľudí. Chodia po svete ako obyčajní ľudia.

(Chade Meng Tan)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk