Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Commemorative Postmark:
International Peace Marathon 2009

International Peace Marathon 2009
Day of use: 04. 10. 2009
 
Post office: KOŠICE 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
Autor: Viliam Gaál
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists