Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia)

Invitation to the Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia).

17. 09. 2023

Postage Stamp:
Horse Races in Mojmírovce

Horse Races in Mojmírovce
Date of Issue: 25. 10. 1994
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 2 Sk
Postage stamp dimensions: 40 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5095000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová známka venovaná 180. výročiu jedných z najstarších dostihov v Európe v roku 1814 v Mojmírovciach a Tajárovi (1811 - 1830) - najúspešnejšiemu kôňovi z chovu v Mojmírovciach, ktorý vyhral prvý ročník týchto pretekov.


Text motifs: DOSTIHY V MOJMÍROVCIACH 19. 5. 1814 / TAJÁR (1811 - 1830)

Pictorial motifs: Dobový jazdec na koni, kresba koňa Tajára podľa zachovaného dobového obrázku, ozdobná stuha s nápisom.

Postage stamp artwork: akad. mal. Dušan Grečner

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Thematic description and context:

Najstaršie dostihy v strednej Európe boli zorganizované na majetku grófa Jozefa Hunyadyho v Mojmírovciach (v niekdajšom Urmíne, 15 km južne od Nitry). Prvý ročník dostihových pretekov sa uskutočnil 19. mája 1814. Dráha bola vybudovaná medzi Poľným Kesovom a Veľkou Dolinou v dĺžke 2 600 metrov na majetku rodiny Hunyadyových. Popularita pretekov stúpala. V roku 1816 bolo na pretekoch prítomných okolo 40 000 divákov, medzi nimi viacerí arcivojvodovia - členovia cisárskej rodiny. V uvedenom období sa konali aj distančné preteky, ktoré mali dve etapy: Budapešť - Urmín a Urmín - Viedeň. Z chovu teplokrvných koní v Mojmírovciach bol najvýznamnejším kôň Tajár, ktorý vyhral viacero pretekov. Jeho kostra je uložená vo veterinárnom múzeu vo Viedni.


New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists