Lecture (KF 00-15): Postal history of the Czech lands 1850 - 1858, rarities and attractions

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

04. 03. 2021

Exhibitions of the Postal Museum:
Exhibition MAIL WITH THE SMELL OF CHRISTMAS in Banska Bystrica (Slovakia)

Exhibition MAIL WITH THE SMELL OF CHRISTMAS in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Entry: Unspecified
Date: 13. 11. 2020 - 29. 01. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exhibition POSTAL MUSEUM 200 - 2020 dedicated to the 20th anniversary of the Postal Museum under the Slovak Post, installed in the Postal Museum in Banska Bystrica (Slovakia).


Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum vás pozýva na výstavu


Výstava POŠTA S VÔŇOU VIANOC

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum v Banskej Bystrici pripravilo pre deti a dospelých novú výstavu s vianočnou tematikou s názvom "Pošta s vôňou Vianoc" Výstava bude otvorená vo výstavných priestoroch generálneho riaditeľstva SP, a. s., v dňoch od 13. 11. 2020 – do 29. 1. 2021. Hlavnou témou výstavy je symbolika Vianočných sviatkov, ktorá je predstavená prostredníctvom motívov a výtvarných návrhov slovenských poštových známok zo zbierok Poštového múzea v Banskej Bystrici, doplnená výberom pohľadníc zo súkromnej zbierky zberateľa Alexandra Urminského a so svetom prepojená prostredníctvom tematicky vyselektovaných známok zo svetovej poštovej výmeny.

Ústredný blok výstavy je rozdelený na tri časti. V prvej časti je predstavená zimná krajina, Snehuliak a vianočný stromček ako všeobecné symboly Vianoc. V druhej časti sa prenesieme priamo do najtajomnejších chvíľ samotných sviatkov, kde nájdeme Madonu s dieťaťom, spolu s narodením Ježiška a šumom krídiel anjelov. Posledná časť sa venuje udalostiam, ktoré nasledovali po narodení Krista, ale aj ich presahu na našu i kresťanskú kultúru. Traja králi, ktorí sa prišli pokloniť dieťaťu boli veľmi často inšpiráciou pre umenie, ale dostali sa aj do tradičných vianočných zvykov koledovania, presne tak, ako aj betlehem, ktorý „vymyslel“ sv. František z Assisi. Výstava je koncipovaná tak, aby dokázala prepojiť našu krajinu so svetom, ukázať súčasnú, ale aj minulú známkovú a filatelistickú tvorbu s tematikou Vianoc.

Časť výstavy je venovaná projektu Vianočná pošta, ktorý uzrel svetlo sveta už v roku 1999 a patrí k najúspešnejším nekomerčným aktivitám Slovenskej pošty. Na známu adresu Ježiško 999 99 prichádzajú každoročne listy so želaniami od malých aj veľkých pisateľov z celého sveta. Od roku 2012 je Vianočná pošta spätá s detskou súťažou o najkrajšiu vianočnú kresbu. Každoročne sa do nej zapojí množstvo detí i kolektívov. Víťazná kresba sa vždy v nasledujúcom roku stane námetom na poštovú známku emisie „Vianočná pošta“. V tomto roku môžu deti vhodiť svoju vianočnú kresbu, označenú menom a adresou do špeciálnej poštovej schránky umiestnenej na výstave. Najkrajšia, ktorú zvolí odborná porota, bude námetom budúcoročnej vianočnej známky.

Návštevníci vianočnej výstavy Poštového múzea budú môcť vidieť viac ako 25 návrhov známok a ostatného filatelistického materiálu zo Slovenska, 74 dobových pohľadníc, z ktorých najstaršie pochádzajú ešte z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie viac ako 300 známok a iných filatelistických produktov zo 44 známkových krajín. Zaujímavosťou výstavy sú dokumenty z Vianoc od roku 1967 do roku 1975 československých námorníkov, uviaznutých v Suezskom prieplave, počas tretej arabsko-izraelskej vojny, neskôr známej aj ako šesťdňová vojna. Okrem veľkej červenej schránky pre detskú kresbu pre Ježiška nemôže na výstave Pošta s vôňou Vianoc chýbať ani vianočný stromček a betlehem.

Kurátorka výstavy: Mgr. Jarmila Ďurišová


Informácia o výstave prevzatá zo stránky www.pofis.sk


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists