Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Postage Stamp:
EUROPA 1996: Notable women - Izabela Textorisová (Personified figure with thistle)

EUROPA 1996: Notable women - Izabela Textorisová (Personified figure with thistle)
Date of Issue: 03. 05. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 8 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 297600

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to notable women - the first Slovak botanist Izabela Textorisová.


Text motifs: EUROPA / Carduus Textoriasianus Marg.

Pictorial motifs: Personifikovaná postava jej diela spolu s bodliakom Carduus Textorianus Marg. pomenovaným po nej.

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 1996: Notable women - Izabela Textorisová (Personified figure with thistle) (Adjusted printing sheet)


Thematic description and context:

Izabela Textorisová (16. 3. 1866 Ratková - 12. 9. 1949 Krupina) prvá slovenská botanička, svojím povolaním poštárka. Po skončení šiestej triedy základnej školy v r. 1877 sa už ďalej vzdelávala iba ako samouk. R. 1886 zložila poštársku skúšku v Revúcej a odišla pracovať na novozriadený poštový úrad do Blatnice, kde zostala po celý život. Túžba po vzdelaní bola u nej taká silná, že popri náročnej poštárskej práci, starostlivosti o rodičov a tri sestry a napriek všetkým predsudkom voči práci žien vo svojej dobe, naučila sa niekoľko jazykov,intenzívne sa venovala štúdiu rastlín, minerálov a speleológii. V odbore botaniky sa stala známou a uznávanou odborníčkou (najmä v znalosti flóry Turca). Zberala a určovala rastliny. Herbárové položky si vymieňala s mnohými známymi odborníkmi. Z jej rozsiahleho herbára, ktorý je uložený na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave čerpali a čerpajú informácie mnohí významní odborníci. Svoje poznatky zhrnula v práci "Floristické údaje z Turčianskej stolice" vydanej v roku 1913 v časopise Botanikai Kozleményiek. Uvádza v nej vyše 100 rastlín, ktorých výskyt nebol dovtedy z Turca známy. Významný maďarský botanik A. Margittai pomenoval nový druh bodliaka, ktorý I. Textorisová našla v roku 1893 jej menom - Carduus textorisianus Marg. I. Textorisová sa aktívne zapájala do kultúrneho a národného diania u nás, kontaktovala sa s mnohými slovenskými vzdelancami, najmä spisovateľmi. Príspevky do časopisov písala zväčša pod pseudonymom. Hoci Izabela Textorisová nemala odborné školské vzdelanie, stala sa známou a uznávanou odborníčkou a celá botanická obec si vysoko váži jej prínos pre slovenskú vedu, čerpá z jej poznatkov a považuje ju za prvú slovenskú ženu - botaničku.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists