A look behind Jozef Čížek

The sad news of the death of Jozef Čižek - one of our most important philatelists.

10. 03. 2021

Events of Slovak Philat. Union (ZSF):
Day of postage stamp and philatelie 2013 in Bratislava

Day of postage stamp and philatelie 2013 in Bratislava
Location: Zasadacia miestnosť Slovenskej pošty, a.s., Námestie SNP 35 (vchod z Uršilínskej ul.), Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 18. 12. 2013

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Slávnostné stretnutie ku Dňu poštovej známky spojené s odovzdávaním ceny Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a cena Generálneho riaditeľa Slovenskej pošty v podobe krištáľovej známky.


Čas konania: od 16:00

Organizátori:
  • Slovenská pošta, a. s.
  • Zväz slovenských filatelistov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Deň poštovej známky a filatelie 2013


Na akcii bude zriadená príležitostná listová priehradka POFIS, k dispozícii bude celinový poštový lístok s prítlačou a príležitostná poštová pečiatka, ktorá sa bude v deň akcie používať v predajni POFIS, následne priamo na akcii a po skončení akcie bude k dispozícii na pošte Bratislava 1.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists