All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Postal Card with imprint:
Czechoslovak National Council 1916 - 1918

Czechoslovak National Council 1916 - 1918
Date of Issue: 20. 10. 2018
Face value: T2 50g 
Amount printed: 1800

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) card with embossed stamp Good Idea Slovakia with the imprint for the Czechoslovak National Council 1916 - 1918.


Text motifs: ČESKOSLOVENSKÁ / NÁRODNÁ RADA 1916 - 1918

Pictorial motifs: Portréty Tomáša Garrigue Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Josefa Düricha, v pozadí Manifest Česko-Slovenskej národnej rady "KTO ZA PRAVDU HORÍ", erby reprezentujúce Česko-Slovensko.

Thematic description and context:

Československá národná rada alebo Česko-slovenská národná rada (skratka ČSNR) vznikla 13. februára 1916 v Paríži ako reprezentatívny orgán česko-slovenského zahraničného odboja z Českého zahraničného komitétu, ktorý vznikol 14. novembra 1915 vo Švajčiarsku a vo februári 1916 presunul svoju činnosť na územie Francúzska. Rade predsedal Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedom bol Milan Rastislav Štefánik a Josef Dürich, generálnym tajomníkom Edvard Beneš. Jej sídlo bolo na Rue Bonaparte 18 (dnes v tejto budove sídli konzulát a České centrum) a jej hlavným tlačovým orgánom boli časopisy La Nation Tchèque (Český národ) a Československá samostatnost. Koncom vojny sa rada presťahovala o niekoľko domov ďalej do popisného čísla 34, kde pôsobila až do roku 1918.

Výsledkom činnosti rady bol okrem iného dekrét o vytvorení česko-slovenskej armády vo Francúzsku, ktorý vydala francúzska vláda 16. decembra 1917. Podľa tohto dekrétu sa vytvorila samostatná Česko-slovenská armáda, ktorá podliehala veleniu Česko-slovenskej národnej rady v Paríži.

Koncom vojny v júni až septembri 1918 bola rada postupne uznaná vládami Francúzska, Spojené kráľovstvo, USA a Japonska za oficiálnu predstaviteľku budúceho česko-slovenského štátu. 14. októbra 1918 bola rada pretvorená v tzv. dočasnú česko-slovenskú vládu v Paríži. Formálne zanikla 14. novembra 1918 vytvorením prvej vlády ČSR.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists