New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

02. 06. 2022

Postal Card with imprint:
Czechoslovak National Council 1916 - 1918

Czechoslovak National Council 1916 - 1918
Date of Issue: 20. 10. 2018
Face value: T2 50g 
Amount printed: 1800

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) card with embossed stamp Good Idea Slovakia with the imprint for the Czechoslovak National Council 1916 - 1918.


Text motifs: ČESKOSLOVENSKÁ / NÁRODNÁ RADA 1916 - 1918

Pictorial motifs: Portréty Tomáša Garrigue Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Josefa Düricha, v pozadí Manifest Česko-Slovenskej národnej rady "KTO ZA PRAVDU HORÍ", erby reprezentujúce Česko-Slovensko.

Thematic description and context:

Československá národná rada alebo Česko-slovenská národná rada (skratka ČSNR) vznikla 13. februára 1916 v Paríži ako reprezentatívny orgán česko-slovenského zahraničného odboja z Českého zahraničného komitétu, ktorý vznikol 14. novembra 1915 vo Švajčiarsku a vo februári 1916 presunul svoju činnosť na územie Francúzska. Rade predsedal Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedom bol Milan Rastislav Štefánik a Josef Dürich, generálnym tajomníkom Edvard Beneš. Jej sídlo bolo na Rue Bonaparte 18 (dnes v tejto budove sídli konzulát a České centrum) a jej hlavným tlačovým orgánom boli časopisy La Nation Tchèque (Český národ) a Československá samostatnost. Koncom vojny sa rada presťahovala o niekoľko domov ďalej do popisného čísla 34, kde pôsobila až do roku 1918.

Výsledkom činnosti rady bol okrem iného dekrét o vytvorení česko-slovenskej armády vo Francúzsku, ktorý vydala francúzska vláda 16. decembra 1917. Podľa tohto dekrétu sa vytvorila samostatná Česko-slovenská armáda, ktorá podliehala veleniu Česko-slovenskej národnej rady v Paríži.

Koncom vojny v júni až septembri 1918 bola rada postupne uznaná vládami Francúzska, Spojené kráľovstvo, USA a Japonska za oficiálnu predstaviteľku budúceho česko-slovenského štátu. 14. októbra 1918 bola rada pretvorená v tzv. dočasnú česko-slovenskú vládu v Paríži. Formálne zanikla 14. novembra 1918 vytvorením prvej vlády ČSR.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists