Jaroslav Petrásek went to the Olympic collector`s heaven

Sad news about the passing of a great person, collector, publicist, organizer and especially a friend with a big heart - Jaroslav Petrásek (January 1, 1941 – August 3, 2022).

11. 08. 2022

Commemorative Postmark:
Christmas Post 2013 - 4th Advent week

Christmas Post 2013 - 4th Advent week
Day of use: 17. 12. 2013
 
Post office: RAJECKÁ LESNÁ
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová pečiatka používaná pre Vianočnú poštu počas štvrtého adventného týždňa v Rajeckej Lesnej.


Text motifs: VIANOČNÁ POŠTA

Pictorial motifs: Sánky.

Autor: Mgr. Art. Alexandra Ďurníková

Príležitostné poštové pečiatky VIANOČNÁ POŠTA sa budú používať na pošte Rajecká Lesná každý adventný týždeň v týchto dňoch 26. 11., 3. 12., 10. 12. a 17. 12. 2012. Všetky pečiatky budú na pošte k dispozícií bezplatne do 23. 12. 2012. Po tomto dátume budú príležitostné poštové pečiatky v predajni POFIS na Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava.


Thematic description and context:

Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V teologickom zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého (eschatologického) príchodu na konci času (parúzia), ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky, napríklad tzv. rorátnou sv. omšou v dňoch od 16. decembra. Liturgickou farbou pre advent je fialová.

Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet (2 až 6) adventných nedieľ. Až rímsky pápež Gregor Veľký († 604) stanovil adventný čas na 4 týždne.

V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje a povery, ako veštenie, vinšovanie, zatváranie dvier pri rannom zvonení a podobne.


Author (source) of the description: Wikipédia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists