XXXII Summer Olympic Games Tokyo 2020 - Relay Run

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXII Summer Olympic Games Tokyo 2020 with the theme of the relay race (track & field).

15. 04. 2020

Postage Stamp:
Child drawing - floral motif (with a personalized coupon)

Child drawing - floral motif (with a personalized coupon)
Date of Issue: 03. 06. 2011
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm + k 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Ofset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp Child drawing - floral motif with the possibility of producing custom personalized coupon (ZPK).


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Detská kresba - kvetinový motív od Natálie Gončárovej.

Postage stamp artwork: Natália Gončárová

Graphical design: Adrian Ferda

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Child drawing - floral motif (with a personalized coupon) (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Child drawing - floral motif (with a personalized coupon) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Child drawing - floral motif (with a personalized coupon) (Original artwork(s))


Táto známka je dostupná aj v upravenom tlačovom liste (UTL) pre vytváranie vlastných personalizovaných kupónov (ZPK) a celých personalizovaných upravených tlačových listov (PersUTL).
Ukážka:

Poštová známka s personalizovaným kupónom Detská kresba - kvetinový motívThematic description and context:

Výtvarná predloha poštovej známky vzišla z celoslovenskej výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku MESIAC DETSKEJ TVORBY. Tému NAKRESLÍM SI KVETINOVÚ DETSKÚ ZNÁMKU navrhol do súťaže Mgr. Martin Vančo, PhD. Celoslovenská výtvarná súťaž je určená telesne a mentálne hendikepovaným deťom bez ohľadu na vek. Prvým predsedom a spoluzakladateľom súťaže bol popredný slovenský výtvarník, profesor Karol Ondreička. Po jeho tragickom úmrtí funkciu predsedu prevzal a dodnes vykonáva profesor Dušan Kállay.

V roku 2010 sa celoslovenskej výtvarnej súťaže zúčastnilo takmer 400 špeciálnych a integrovaných základných škôl, detských domovov, sociálnych a reedukačných zariadení piatimi tisíckami prác detí. Za dvanásť rokov existencie súťaže, ktorá vznikla pri detskom časopise Fifík a detskom Združení Korytnačky, deti namaľovali, nakreslili, vymodelovali a vyšili takmer 70 000 prác. Vytvorili štyroch maskotov, ktorí reprezentovali delegáciu našich športovcov na Paralympijských hrách. Výtvarné práce zdobia chodby kardiologického centra v Bratislave, boli publikované v mnohých printových médiách a bola nimi ilustrovaná knižka pôvodných detských poviedok s názvom Anjelik vo vysokej tráve od viacerých slovenských spisovateľov. Celoslovenská súťaž má významné meno a podporujú ju Nadácia SPP, Slovenský paralympijský výbor, Hlavné mesto Bratislava. Časopis Fifik, ktorý vstupuje už do veku dospelosti, organizuje aj detskú výtvarnú porotu v rámci Bienále ilustrácií Bratislava. Členom tejto poroty je aj autor výtvarnej prace zapojený do súťaže Mesiac detskej tvorby. Detská porota BIB zároveň s medzinárodnou porotou výtvarníkov udeľuje Cenu detskej poroty, ktorú zo slovenských výtvarníkov získali Peter Uchnár a Igor Piačka. Významné výtvarné aktivity detského mesačníka FIFÍK dávajú možnosť deťom prezentovať svoj talent na celorepublikovej a medzinárodnej úrovni.


Author (source) of the description: Mgr. Magdaléna Gocníková


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists