XXXII Summer Olympic Games Tokyo 2020 - Relay Run

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXII Summer Olympic Games Tokyo 2020 with the theme of the relay race (track & field).

15. 04. 2020

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
Association Korytnacky (Turtles) and the 20th anniversary of the magazine fifík

Association Korytnacky (Turtles) and the 20th anniversary of the magazine fifík
Date of Issue: 03. 06. 2011
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm + k 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with postage stamp Child drawing - floral motif prepared on the occasion of the International Collectors Fair Bratislava Collectors Days 2011.
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) Association Korytnacky (Turtles) and the 20th anniversary of the magazine fifík (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Detská kresba - kvetinový motív pripomínajúci Združenie Korytnačky a 20. výročie časopisu fifík je klasifikovaný ako oficiálny - objednávka a grafický návrh: Slovenská pošta/POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists