Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Postage Stamp:
Bratislava Coronations - 400th Anniversary of the Coronation of Ferdinand II.

Bratislava Coronations - 400th Anniversary of the Coronation of Ferdinand II.
Date of Issue: 22. 06. 2018
Face value: 1,70 €
Postage stamp dimensions: 27,2 x 44,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorativel postage stamp from the BRATISLAVA CORONATIONS stamp series issued on the occasion of the 400th anniversary of the coronation of Ferdinand II.


Text motifs: 400. VÝROČIE KORUNOVÁCIE / FERDINANDA II.

Pictorial motifs: Ferdinand II.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Postage stamp engraving: Mgr. art. Jozef Česla

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Bratislava Coronations - 400th Anniversary of the Coronation of Ferdinand II. (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Bratislava Coronations - 400th Anniversary of the Coronation of Ferdinand II. (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Dňa 1. júla 1618 v Dóme sv. Martina v Bratislave korunovali za uhorského kráľa Ferdinanda II. z tzv. vnútrorakúsko-štajerskej vetvy Habsburgovcov. Na trón nastúpil už o necelý rok po smrti svojho bratranca, bezdetného Mateja II., v marci 1619. Ferdinand mal v tom čase už 41 rokov, bol ženatý so svojou sesternicou, bavorskou princeznou Máriou Annou, a bol otcom siedmich detí. Druhé manželstvo s mantovskou princeznou Eleonórou Gonzagovou (korunovaná roku 1622) zostalo bezdetné.

O Ferdinandovu výchovu sa starala prísne katolícka matka a jezuiti. Pod ich vplyvom sa z mladého muža stal hlboko zbožný, morálne pevný a presvedčený katolík, čo v plnej miere charakterizovalo aj jeho vládu. Aj keď on sám neznášal vojnu a bojiská, celé obdobie jeho panovania poznamenal vojenský konflikt, ktorý zachvátil prakticky celý kontinent a do dejín vošiel ako tridsaťročná vojna.

Ferdinand sa ako nekompromisný bojovník proti protestantizmu výraznou mierou pričinil o vystupňovanie náboženských a politických konfliktov v Čechách. Pri svojej korunovácii za českého kráľa v júni 1617 sľúbil dodržiavať privilégiá českých stavov, ale svoj sľub nedodržal. Nezhody medzi stavmi a kráľom v máji 1618 vyústili do defenestrácie cisárskych miestodržiteľov z okien paláca na pražských Hradčanoch. Tento akt sa stal symbolickým začiatkom vojny. České stavy detronizovali Ferdinanda, za kráľa si zvolili Fridricha Falckého, na stranu ktorého sa postavili aj uhorské stavy na čele s Gabrielom Betlenom. Postupne sa do konfliktu zapájali ďalší panovníci európskych krajín. Ferdinand II. zanechal svojmu synovi a nástupcovi krajinu v hlbokej kríze, hospodársky vyčerpanú v dôsledku vojen, ktoré trvali ešte ďalšie desaťročie.


Author (source) of the description: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists