Beautiful Christmas 2016 Stamps Celebrating Religious Tradition - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)

Beautiful Christmas 2016 Stamps Celebrating Religious Tradition

Beautiful Christmas 2016 Stamps Celebrating Religious Tradition

Beautiful Christmas 2016 Stamps Celebrating Religious Tradition


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Beautiful Christmas 2016 Stamps Celebrating Religious Tradition   An interesting article about philately and stamp collecting form the Philatelynews website.
 
Prekrásne vianočné známky 2016 oslavujúce regionálne tradície (anglicky)


K uvedenému článku o prekrásnych vianočných známkach oslavujúcich regionálne tradície môžeme s hrdosťou doplniť aj tohtoročnú slovenskú známku venovanú paličkovanej čipke, prípadne aj niektoré ďalšie z predchádzajúcich rokov, ktoré našli inšpiráciu vo vianočných ľudových tradíciách.


Poštová známka Vianoce 2016: Paličkovaná čipka


Poštová známka Vianoce 2011: Ľudový motív   Poštová známka Vianoce 1995: Betlehem zo šúpoliaPost a comment

Hint: Tools for automated translation from foreign languages


Many of these articles are written in Slovak, Czech, German or another foreign language. For those who do not speak these languages is recommended to use automatic translation via one of the most automated translation services:

Attention, all automatic translations are not guaranteed, some words are often translated by expressions that do not correspond to the terms used by philatelists and collectors stamps.

For example, the word 'známka' is automatically translated into English as 'mark', 'label', or 'grade' instead of - in this context - the proper 'stamp'; and opposite the word 'stamp' is automatically translated to Slovak as 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' instead of - in this context - the proper 'známka'. In this particular case, it is appropriate to correct the source to a 'poštová známka', respectively 'postage stamp', which significantly improves the quality of automated translati


Related materials (3):

Postage Stamp Christmas 1994: Nativity Scene with Corn-husk FiguresPostage Stamp
Christmas 1994: Nativity Scene with Corn-husk Figures
Postage Stamp Christmas 2011: Folk MotifPostage Stamp
Christmas 2011: Folk Motif
Postage Stamp Christmas 2016: Bobbin lacePostage Stamp
Christmas 2016: Bobbin lace


Author: Vojtech Jankovič
Source: philatelynews.com
Published: 27. 12. 2016 21:15
 
Beautiful Christmas 2016 Stamps Celebrating Religious Tradition

Beautiful Christmas 2016 Stamps Celebrating Religious Tradition
Beautiful Christmas 2016 Stamps Celebrating Religious Tradition
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Rozhodni sa, čo chceš a práca ti pomôže dosiahnuť to.

(George S. Clason)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk