Mistakes, errors and inaccuracies on the Czechoslovak postage stamps and other postal materials

Identification of factual errors, inaccuracies, and grammatical errors on Czechoslovak stamps and other postal materials.

03. 05. 2021

Pictorial Postcards

Beginning    <<   1   2   >>   End
30. 10. 2013

Little school of deltiology (14): Technic

14th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Technic.

Alexander Urminský
23. 09. 2013

Little school of deltiology (13): Nature

13th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Nature.

Alexander Urminský
11. 04. 2013

Little school of deltiology (12): Society

12th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Society.

Alexander Urminský
12. 02. 2013

Little school of deltiology (23): Artwork on postcards (2)

23th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Artwork on postcards (enriched by a few postage stamps of the same authors).

Alexander Urminský
19. 11. 2012

High Tatras 100 years ago

Farebná fotogaléria starých pohľadníc, ktoré nám pripomínajú zašlú krásu v tých dobách turistami ešte príliš neobjavených Vysokých Tatier.

Rudolf Mehéš
Beginning    <<   1   2   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists