Sad news from Trnava - Janko Mička is no longer with us

Very sad news about the passing away of one of the most important Slovak and Czechoslovak philatelists - collector, publicist and the nestor of Slovak youth philately mgr. Ján Mička

18. 11. 2020

Postage Stamp:
Art: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) - The Makropulos Affair

Art: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) - The Makropulos Affair
Date of Issue: 20. 10. 2020
Face value: 2,20 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the ART series, depicting a scene from the opera by Leoš Janáček - The Makropulos Case, 1973


Text motifs: LADISLAV VYCHODIL / (1920 - 2004) / - LEOŠ JANÁČEK / - VEC MAKROPULOS / - 1973 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Pictorial motifs: Scéna z opery od Leoša Janáčka - Vec Makropulos z roku 1973

Postage stamp artwork: akad. mal. Vladislav Rostoka

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) - The Makropulos Affair (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) - The Makropulos Affair (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Profesor Ladislav Vychodil (* 28. február 1920, Hačky – † 20. august 2005, Bratislava) bol slovenský scénograf českého pôvodu. Študoval v Prahe a v Brne. Od roku 1945 pôsobil ako šéf výpravy Slovenského národného divadla. V rokoch 1953 – 1983 bol tiež vedúcim Katedry scénografie, ktorú založil, na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, a súčasne v rokoch 1969 – 1971 viedol Katedru scénografie na pražskej DAMU. V roku 1977 sa stal vysokoškolským profesorom.

Profesor Vychodil sa stal vedúcou osobnosťou slovenskej scénografie. Jeho tvorbu poznajú okrem slovenských a českých divadiel i v Krakove, v Saratove, vo Viedni, v Budapešti, v Sofii, v Bruseli, v Novom Sade, v Lipsku, v Santa Barbare, v Malmö, v Štokholme, v Berlíne, v Tampere, v Ľubľane a v Záhrebe. Samostatne vystavoval v Bratislave, v Sao Paulo, v Santa Barbare, v Prahe. S jeho tvorbou sa verejnosť zoznamovala pravidelne v rámci medzinárodnej výstavy Pražské quadrienále, ale i na zahraničných výstavách československej scénografie (Nemecko, Maďarsko, Kuba, Argentína, Čile, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Brazília, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, Taliansko, Bulharsko, bývalá Juhoslávia, Spojené kráľovstvo a Egypt). V roku 1965 získal Zlatú medailu prezidenta Brazílskej republiky za najlepšiu národnú scénografickú expozíciu na bienále v Sao Paule. Roku 1975 bol ocenený titulom Národný umelec.

Medzi jeho žiakov patril aj uznávaný slovenský scénograf a kostýmový výtvarník Aleš Votava.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists