Opening of the exhibition by František Horniak and introduction of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Video and photo report from the opening of the exhibition by František Horniak and the presentation of the post Adoration of the Magi Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlaté Moravce.

11. 06. 2022

Postage Stamp:
Art: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) - The Makropulos Affair

Art: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) - The Makropulos Affair
Date of Issue: 20. 10. 2020
Face value: 2,20 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the ART series, depicting a scene from the opera by Leoš Janáček - The Makropulos Case, 1973.


Text motifs: LADISLAV VYCHODIL / (1920 - 2004) / - LEOŠ JANÁČEK / - VEC MAKROPULOS / - 1973 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Pictorial motifs: Scéna z opery od Leoša Janáčka - Vec Makropulos z roku 1973

Postage stamp artwork: akad. mal. Vladislav Rostoka

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) - The Makropulos Affair (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Ladislav Vychodil (1920 – 2005) - The Makropulos Affair (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Profesor Ladislav Vychodil (* 28. február 1920, Hačky – † 20. august 2005, Bratislava) bol slovenský scénograf českého pôvodu. Študoval v Prahe a v Brne. Od roku 1945 pôsobil ako šéf výpravy Slovenského národného divadla. V rokoch 1953 – 1983 bol tiež vedúcim Katedry scénografie, ktorú založil, na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, a súčasne v rokoch 1969 – 1971 viedol Katedru scénografie na pražskej DAMU. V roku 1977 sa stal vysokoškolským profesorom.

Profesor Vychodil sa stal vedúcou osobnosťou slovenskej scénografie. Jeho tvorbu poznajú okrem slovenských a českých divadiel i v Krakove, v Saratove, vo Viedni, v Budapešti, v Sofii, v Bruseli, v Novom Sade, v Lipsku, v Santa Barbare, v Malmö, v Štokholme, v Berlíne, v Tampere, v Ľubľane a v Záhrebe. Samostatne vystavoval v Bratislave, v Sao Paulo, v Santa Barbare, v Prahe. S jeho tvorbou sa verejnosť zoznamovala pravidelne v rámci medzinárodnej výstavy Pražské quadrienále, ale i na zahraničných výstavách československej scénografie (Nemecko, Maďarsko, Kuba, Argentína, Čile, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Brazília, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, Taliansko, Bulharsko, bývalá Juhoslávia, Spojené kráľovstvo a Egypt). V roku 1965 získal Zlatú medailu prezidenta Brazílskej republiky za najlepšiu národnú scénografickú expozíciu na bienále v Sao Paule. Roku 1975 bol ocenený titulom Národný umelec.

Medzi jeho žiakov patril aj uznávaný slovenský scénograf a kostýmový výtvarník Aleš Votava.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists