Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Postage Stamp:
Art: Ferdinand Katona (1864 – 1932) - Early Spring in Belianske Tatry

Art: Ferdinand Katona (1864 – 1932) - Early Spring in Belianske Tatry
Date of Issue: 20. 10. 2020
Face value: 2,10 €
Postage stamp dimensions: 54,4 x 44,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the ART series depicting an Early Spring in Belianske Tatry painting by Ferdinand Katona (1864 – 1932).


Text motifs: SKORÁ JAR V BELIANSKYCH TATRÁCH / 1891 - 1910 / FERDINAND KATONA (1864 - 1932) / TATRANSKÁ GALÉRIA POPRAD

Pictorial motifs: Reprodukcia obrazu Ferdinanda Katonu Skorá jar v Belianskych Tatrách

Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka

Postage stamp engraving: František Horniak

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Ferdinand Katona (1864 – 1932) - Early Spring in Belianske Tatry (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Ferdinand Katona (1864 – 1932) - Early Spring in Belianske Tatry (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Katona, Ferdinand (Nándor), vlastným menom Nathan Kleinberger, 12. 9. 1864 Spišská Stará Ves, okres Kežmarok – 1. 8. 1932 Budapešť — uhorský maliar. Pochádzal z chudobnej židovskej rodiny. Jeho talent v mladom veku objavil L. Medňanský, ktorý ho podporoval a u ktorého 1880 – 84 študoval. R. 1884 – 90 študoval na Uhorskej kráľovskej škole modelového kreslenia a vzdelávania v Budapešti. Od 1890 pravidelne vystavoval v Paláci umenia (Műcsarnok) a Štátnom salóne (Nemzeti Szalon) v Budapešti. Po získaní štipendia študoval 1890 – 94 v Paríži na Académie Julian, 1891 maľoval v Barbizone. R. 1894 – 96 žil v Strážkach, neskôr striedavo v Strážkach a Budapešti, kde sa 1899 usadil natrvalo. Stal sa najznámejším žiakom L. Medňanského. Zlom v jeho živote a tvorbe nastal po 1900, keď získal štipendium na cesty do Spojeného kráľovstva, Belgicka a Holandska. Po návrate maľoval najmä pri Balatone a v Szolnoku. R. 1904 – 05 podnikol študijnú cestu do Ruska.

Venoval sa predovšetkým krajinomaľbe, maľoval najmä tatranskú krajinu. Vytvoril niekoľko tis. malieb väčšinou malého formátu (1894 – 99 okolo 6-tis. malieb z Vysokých Tatier). Jeho tvorbu poznačil celoživotný zápas o prekonanie L. Medňanského, nikdy však neskĺzol do klišé. Úspešne aplikoval výdobytky barbizonskej školy v prepojení so stredoeurópskym luminizmom a zvýraznil hru svetla a tieňa v prírode. K najčastejším motívom jeho obrazov patria pôsobenie slnečného alebo mesačného svitu a rôzne prírodné úkazy, pričom riešil predovšetkým maliarske otázky uplatnenia svetla a jeho odrazov i premien v rôznych variantoch (Štrbské Pleso, okolo 1900). Jeho diela charakterizuje pomerne pochmúrna nálada, dominujú v nich melancholicky ladená nálada krajiny a štúdium zobrazovania elementárnych atmosférických javov. Triezvy, pomerne strohý spôsob maľby dodával jeho dielam detailnejší, tvrdší rukopis. R. 2013 otvorila Tatranská galéria v Poprade Galériu F. Katonu v Spišskej Starej Vsi so stálou expozíciou jeho diel.

Žánrový výjav pod názvom Skorá jar v Belanských Tatrách z obdobia rokov 1890 – 1910 zobrazuje skromný panoramatický výsek z konkrétnej jarnej krajiny so skupinou hospodárskych dreveníc. Časti hrebeňa Belianskych Tatier zo severu utopených v slnečnom tieni a zachytených prostredníctvom modrých akcentov dáva Katona do kontrastu so zemito pôsobiacou nížinou. Ťahy štetca dodávajú maľbe tvrdší rukopis, výjav zostáva surovejší, primeranejší skutočnosti aj autorovmu videniu reality. Každý detail obrazu je síce len naznačený, no napriek tomu vytvára ucelenú scénu podtatranského dňa, pričom maľba krajiny pôsobí baladicky, konzistentne vo svojich nespočetných premenách a náladách prírody, ako to vedel Katona bravúrne stvárniť.


Author (source) of the description: ENCYCLOPAEDIA BELIANA - Slovenská všeobecná encyklopédia a Anna Ondrušeková


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists