Premier philatelic exhibition with international participation POPRADFILA 2024 in Poprad (Slovakia)

Information on the Premier philatelic exhibition with international participation POPRADFILA 2024 in Poprad (Slovakia).

31. 10. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Adolf Born in Czechoslovak and Czech Stamp Production

Adolf Born in Czechoslovak and Czech Stamp Production
Author: Jaroslav Valapka
Published: 13. 05. 2021 11:55
Updated: 22. 05. 2021 10:50

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An overview of Czechoslovak and Czech postage stamps and other materials dedicated to the unique illustrator and cartoonist Adolf Born.


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe
Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe
Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe
Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe
Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe
Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe


Zberateľstvo priťahuje ľudstvo oddávna a je náročné definovať, čo presne ľudí k tomu vedie. Snáď je to len obyčajná túžba vlastníctva, až po zachovávanie fragmentov histórie v záujme vzdelávania a rozvíjania osobnosti daných či iných jedincov. Práve vďaka objektu nášho záujmu, Adolfovi Bornovi, som sa aj ja venoval približne od svojich desiatich rokov zberateľstvu odznakov, fotografií automobilov, nálepiek zo zápalkových škatuliek a, v neposlednom rade, známok. Bolo to zrejme aj vďaka vplyvu mojich starších súrodencov. Pri poštovných známkach som v tom období netušil o technikách tlače, rytcoch a o ďalších podrobnostiach. Ale to, čo ma na poštovných známkach najviac fascinovalo bol fakt, že práca zberateľa znamená doslova možnosť vytvoriť si vlastný svet svojho záujmu a prehlbovať ho. Odjakživa som inklinoval k fantázii, tak je logické, že ma zaujali ilustrácie Adolfa Borna, a to nehľadiac na skutočnosť, či to bolo v knižnej alebo filmovej podobe. Lenže práve vďaka stope, ktorú Adolf Born zanechal vo filatelii, je venovaná táto práca.

„Po Alešovi a Ladovi má v Bornovi české umenie opäť umelca, ktorý dokáže dať anekdotickej dramatičnosti trvalý umelecký význam. S citom pre účinok farby a s nehou kresby vťahuje Born už pol storočia svojich divákov do bytostne vlastnej sféry humoru a jeho pobavený pohľad na život je zároveň jedinečným pancierom proti mnohým hrôzam dnešného sveta. Aj tým je Adolf Born autorom svetového významu.“ [1]


ŽIVOTOPIS ADOLFA BORNA


Adolf Born sa narodil v roku 1930 v Českých Veleniciach. Je známe, že sa tam okrem českého jazyka hovorilo aj po nemecky. Bol známy svojimi monarchistickými postojmi. Študoval výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Neskôr prešiel na Vysokú školu umeleckopriemyselnú, kde v roku 1955 ukončil štúdium. Publikoval vo viacerých vtedajších časopisoch.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Portrét Adolfa Borna (Copyright 2016 ArtForum / ICZ a.s.)Od roku 1960 vystavovali jeho diela po celom svete. Zároveň za ne získal veľa cien. Oženil sa v roku 1962 a o dva roky, v roku 1964 sa mu narodila dcéra, Erika Bornová.

V roku 1974 ho v Monterale vyhlásili za najlepšieho karikaturistu roka, v roku 1988 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec. V roku 2003 dokonca získal aj Medailu za zásluhy prvého stupňa a o desať rokov neskôr, v rok 2013 získal na Animafeste cenu za celoživotný prínos animovanému filmu. Okrem iného je Born aj rytierom francúzskeho Rádu umenia a literatúry.

Námety pre svoje grafické práce čerpal najmä z dojmov zo svojich ciest, z obdivu k historickým a literárnym postavám, mytologickým hrdinom, z divadla, alebo zo spomienok na staré pražské púte. Venoval sa drevorytu a čiernobielemu, či kolorovanému linorytu. V 6O-tych rokoch začal s farebnými litografiami. Bol ilustrátorom približne 230 knižných titulov a aj knižných prebalov. K jeho najznámejším počinom a tvorbám patria Mach a Šebestová (Miloš Macourek), Kytice (Jaromír Erben), či Válka s Mloky (Karel Čapek). Zo zahraničných spomeňme biografiu Robinson Crusoe (Daniel Defoe), či Pipi Dlhá Pančucha (Astrid Lindgrenová). Z ilustrovaných filmov sú najznámejšie, už spomínané, postavy Macha a Šebestovej

Adolf Born, tvorca nevídaných obrazov špecifických zvierat bol známy aj svojimi upravenými fúzmi, vlastnil zbierku čapíc. Zomrel v roku 2016 vo veku 85 rokov.


ILUSTRÁCIE ADOLFA BORNAIlustrácie Adolfa Borna na známkach Československa


Prvá známka Československa s ilustráciou Adolfa Borna vyšla v rámci emisného radu Bienále ilustrácií pre deti a mládež Bratislava v roku 1981. Ilustrácia je z knihy Akadémia pána Machuľu, poľského autora Jana Brzechwu.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka – VIII. Bienále ilustrácií Bratislava 1981
Dátum vydania: 5. 9. 1981
Pof. 2503
Nominálna hodnota 1 Kčs
Rytec Bedřich Housa
Zúbkovanie RZ 11,5:11,25
Náklad 12 225 000
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC – VIII. Bienále ilustrácií Bratislava 1981Druhú známku vydala Adolfovi Bornovi Československá pošta piateho mája 1992 pri príležitosti 500. výročia objavenia Ameriky. Vydaná je vo forme malého tlačového listu.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - 500. výročie objavenia Ameriky EUROPA - CEPT
Dátum vydania: 5. 5. 1992
Pof. 3006
Nominálna hodnota 22 Kčs
Rytec Bedřich Housa
Zúbkovanie RZ 11,75
Náklad 187 000
Spôsob tlače OTp


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC – 500. výročie objavenia Ameriky EUROPA - CEPT
Ilustrácie Adolfa Borna na známkach Českej republiky


Ďalej je možné pozorovať známky Adolfa Borna na známkach z Českej republiky.


Vianočná známka

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - Vianoce
Dátum vydania: 8. 11. 1993
Pof. 26
Nominálna hodnota 2 Kč
Rytec Martin Srb
Zúbkovanie RZ 11,25:11,75
Náklad 10 640 000
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC - VianoceMarco Polo

Adolf Born bol nadčasový, možno v našich časy ešte nedocenený. Česká pošta vydala podľa Bornovho návrhu známku tlačovom liste v spoločnej emisii EUROPA - Významné objavy pri príležitosti 740. výročia narodenia Marca Pola, a to dňa piateho apríla 1994.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známky - EUROPA - významné objavy - Marco Polo
Dátum vydania: 5. 4. 1994
Pof. 36 a 37
Nominálna hodnota 14 Kč
Rytec Miloš Ondráček
Zúbkovanie RZ 11,75
Náklad 422 100
Spôsob tlače OTp


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC - EUROPA - významné objavy - Marco Polo


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Korešpondenčný lístok s vyobrazením oboch známok EUROPA - významné objavy - Marco Polo vydaný ku zberateľskému veľtrhu a medzinárodnej filatelistickej výstave EUROPA v RICCIONE (Taliansko) v roku 1996.Emisia Deťom

Známky vydané v pravidelne vydávanej emisii Deťom zo dňa dvadsiateho mája 1996 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - Medzinárodný deň detí
Dátum vydania: 29. 5. 1996
Pof. 117
Nominálna hodnota 3 Kč
Rytec Jiří Bouda
Zúbkovanie RZ 11,5:11,25
Náklad 3 380 000
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC - Medzinárodný deň detí


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Korešpondenčný lístok s rovnakým námetom bol vydaný Českou poštou v roku 2015 pri príležitosti výstavy ilustrácií Adolfa Brona v Poštovom múzeu vo Vyššom Brode. Na príležitostnej pečiatke je faksmile podpisu Adolfa Borna.Povesti a legendy

V emisii Európa – povesti a legendy vyšli dve známky, ktoré boli inšpirované starými českými povesťami. Vydali ich tridsiateho apríla 1997.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známky - EUROPA - povesti a legendy
Dátum vydania: 30. 4. 1997
Pof. 144 a 145
Nominálna hodnota 8 Kč
Rytec Václav Fajt
Zúbkovanie RZ 11,25:11,75
Náklad 1 098 400
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC - EUROPA - povesti a legendyPosledná známka druhého tisícročia

Adolf Born dostal príležitosť ilustrovať poslednú známku druhého tisícročia. Vydali ju dvadsiateho druhého novembra 2000 v emisii Posledná známka druhého tisícročia.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - Posledná známka druhého tisícročia
Dátum vydania: 22. 11. 2000
Pof. 279
Nominálna hodnota 9 Kč
Rytec Martin Srb
Zúbkovanie RZ 11,25:11,5
Náklad 4 500 000
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC - Posledná známka druhého tisícročiaPrvá známka tretieho tisícročia

V emisii Prvá známka tretieho tisícročia vyšla druhého januára 2001. Nie je nie prekvapením, že aj jej autorom bol Adolf Born.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - Prvá známka tretieho tisícročia
Dátum vydania: 2. 1. 2001
Pof. 280
Nominálna hodnota 9 Kč
Rytec Martin Srb
Zúbkovanie RZ 11,25:11,5
Náklad 4 500 000
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC - Prvá známka tretieho tisícročiaODKAZ BORNA PRE DETI A MLÁDEŽ


Veľká časť práce Borna bola venovaná deťom a detskému publiku. Presne to vystihuje známka, ktorú vydali šiesteho novembra 2002 v emisii Mikulášska nádielka.


Mikulášska nádielka

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - Mikulášska nádielka
Dátum vydania: 6. 11. 2002
Pof. 336
Nominálna hodnota 6,40 Kč
Rytec Pavel Kovářík
Zúbkovanie RZ 11,25:11,5
Náklad 3 150 000
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC – Mikulášska nádielkaMach a Šebestová

Opäť je potrebné načrieť do emisie Deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Teraz s obľúbenými postavami Machom, Šebestovou a psom Jonatánom. Vydali ju dvadsiateho ôsmeho mája 2003.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - Mach a Šebestová
Dátum vydania: 28. 5. 2003
Pof. 358
Nominálna hodnota 6,40 Kč
Rytec Jaroslav Tvrdoň
Zúbkovanie RZ 11,25:11,5
Náklad 2 300 000
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC – Mach a ŠebestováVeľká noc

Vo svojej tvorbe sa majster Born venoval aj ľudovým tradíciám. Známku k Veľkej noci vydali osemnásteho marca 2009.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - Veľká noc
Dátum vydania: 18. 3. 2009
Pof. 590
Nominálna hodnota 10 Kč
Rytec Jaroslav Tvrdoň
Zúbkovanie RZ 11,5:11,25
Náklad 7 765 000
Spôsob tlače OTr+HT


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC – Veľká nocZnámka k výročiu

Dňa dvadsiateho šiesteho júna 2013 bola v emisii 130 rokov poštového bankovníctva vydaná známka k jeho zavedeniu. Opäť to bolo s úsmevným citom Adolfa Borna.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - 130 rokov poštového bankovníctva
Dátum vydania: 26. 6. 2013
Pof. 770
Nominálna hodnota 20 Kč
Zúbkovanie HZ 11,75:11,25
Náklad 500 000
Spôsob tlače OF


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC - 130 rokov poštového bankovníctvaPosledná známka

Posledná známka, na ktorej Born pracoval, vyšla dňa piateho marca 2014 v emisii 150 rokov českého hasičstva pri príležitosti 150. výročia vzniku organizovaného hasičstva v Česku.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - 150 rokov českého hasičstva
Dátum vydania: 5. 3. 2014
Pof. 801
Nominálna hodnota 13 Kč
Zúbkovanie HZ 11,75:11,25
Náklad 750 000
Spôsob tlače OF


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC – 150 rokov českého hasičstvaNa počesť Borna

Adolf Born zomrel v roku 2016. Na jeho počesť dňa dvadsiateho januára 2019 vydali známku autora Vladimíra Suchánka, a to v rámci opakujúcej sa edície Tradície českej známkovej tvorby. Námetom vydanej známky bol portrét Born a jeho najpopulárnejších postavičiek Macha a Šebestovej a v ľavom hornom rohu psa Jonatána.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Známka - Tradície českej známkovej tvorby: Adolf Born
Dátum vydania: 20. 1. 2019
Pof. 1016
Nominálna hodnota A
Návrh Vladimír Suchánek
Zúbkovanie HZ 11,75:11,25
Náklad 862 000
Spôsob tlače OF


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

FDC - Tradície českej známkovej tvorby: Adolf Born


INÉ ZBERATEĽSKÉ PREDMETY


Práca Adolfa Borna zasiahla do mnohých oblastí života. Jeho maľby a postavy sa stali známymi a obľúbenými. Vyskytli sa na viacerých zberateľských predmetoch. Uváídzam niekoľko príkladov, kde je jasne badať spojitosť s filateliou.

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Korešpondenčné lístky s prítlačou a štylizovanou príležitostnou pečiatkou vydané Českou poštou (Reprofoto Jaroslav Valapka).


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Pohľadnica vydaná v roku 1984 tlačiarňou SG Veľký Šenov (Reprofoto Jaroslav Valapka).


Adolf Born v československej a českej známkovej tvorbe

Pohľadnica s obľúbenou postavičkou psa Jonatána, ktorú vydali opäť v tlačiarni SG Veľký Šenov v roku 1984 (Reprofoto Jaroslav Valapka).


ZÁVER


Adolf Born mal dar za pomoci tvarov, farieb a vlastnej fantázie zanechať v ľuďoch rôzne pocity, a práve tie sú dôležité pre vnímanie života. Jeho tvorba zanechala trvalú stopu aj vo filatelii. Ocenením jeho kvalít bola nielen cena Karikaturista roka 1974 v Montreale, ale aj možnosť vytvoriť poslednú známku minulého, ale aj prvú známku tohto tisícročia v Českej republike. Hravosť a úsmevný pohľad na svet majú v sebe potenciál pritiahnuť k filatelii ďalšiu generáciu zberateľov.


Bibliografia


© [1] DVOŘÁK, F.: Autobornografie. Praha: Slovart, 2010, s. 160. ISBN 978-80-7391-363-2.

© [2] Adolf Born, jak ho možná (už) neznáte (e-Newspeak.eu), 29. 9. 2015.

© [3] Poštovní známky ČR - námět Tradice české známkové tvorby (filaso.cz).

© [4] ADOLF BORN - ŽIVOTOPIS (ndm.cz).


Použité skratky


RZ - rámcové zúbkovanie

HZ - hrebeňové zúbkovanie

OTp - oceľotlač z plochy

OTr+HT - oceľotlač rotačná + hĺbkotlač

OF - ofset

FDC - Obálka prvého dňa vydania (First Day Cover)Žilinská univerzita v Žiline

Článok vychádza zo záverečnej práce Práca Adolfa Borna vo filatelii Československa a Českej republiky autora Jaroslava Valapku, ktorú vypracoval v rámci vzdelávacieho programu Zberateľstvo Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2020/2021 - koordinátor: Ing. Martina Kardošová-Kapitulíková, lektor: Dr. Vojtech Jankovič.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists