Use of an occasional postmark 100th International Peace Marathon 2023

Information on the use of the 100. Medzinárodný maratón mieru 2023 occasional postmark in Košice (Slovakia).

01. 10. 2023

Postage Stamp:
75th anniversary of the United Nations

75th anniversary of the United Nations
Date of Issue: 14. 02. 2020
Face value: 0,75 €
Postage stamp dimensions: 42 x 42 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 35
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 900000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the ocassion of the 75th anniversary of the United Nations.


Text motifs: 75. VÝROČIE ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV

Pictorial motifs: Vlajky členských štátov v graficky zjednodušenej podobe.

Postage stamp artwork: Doc. Mgr. Art. Marcel Benčík

Original artwork(s):

Postage Stamp 75th anniversary of the United Nations (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Organizácia Spojených národov združuje 193 všeobecne uznávaných štátov sveta. Päťdesiat zakladajúcich štátov, vrátane Československa, prijalo 24. júna 1945 Chartu OSN a na jej základe bola v San Franciscu 24. októbra 1945 OSN založená. Prvý stálym predstaviteľom Československa v OSN bol slovenský diplomat a právnik Ján Papánek. Mala sa stať funkčnejšou náhradou Spoločnosti národov založenej podpisom Versaillskej mierovej zmluvy po skončení I. svetovej vojny, ktorej významným činovníkom bol i československý diplomat, Slovák Štefan Osuský. Hlavnou úlohou Spoločnosti národov bolo, podobne ako je poslaním OSN, udržanie svetového mieru a prevencia vojnových konfliktov cestou diplomatických rokovaní. Vývoj ukázal, že túto úlohu neplnila a ani OSN ju neplní bezo zvyšku. Nie všetky členské krajiny, zastúpené vo Valnom zhromaždení OSN, sú štandardnými demokraciami a nie všetky krajiny rozhodnutia OSN akceptujú. Právo veta v Bezpečnostnej rade, jej najdôležitejšom orgáne, nezriedka blokuje riešenie akútnych problémov. OSN zastrešuje mnohé odborné organizácie, napríklad Svetovú banku a Medzinárodný menový fond, Medzinárodnú organizáciu práce, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo, Svetovú zdravotnícku organizáciu, Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, Organizáciu OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru či Detský fond OSN. Hlavným sídlom OSN je New York, niektoré organizácie sídlia v Ženeve a vo Viedni, Medzinárodný súdny dvor sídli v Haagu. Úradnými rokovacími jazykmi OSN sú angličtina, arabčina, čínština, francúzština, ruština a španielčina. Rovnako ako mala medzivojnová Spoločnosť národov v Ženeve k dispozícii vlastné poštové známky, používajú svoje známky i poštové úrady v sídlach OSN.


Author (source) of the description: MUDr. Peter Osuský


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists