New issue of the journal PERFINY 2020/4 (214)

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS)

08. 01. 2021

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
5th Days of national pride - Balloon megafiesta 2013

5th Days of national pride - Balloon megafiesta 2013
Date of Issue: 06. 09. 2013
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet (UTL) with postage stamp 40th anniversary of the ZSF devoted to the 5th Days of national pride - Balloon megafiesta 2013 at the Piestany airport.
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) 5th Days of national pride - Balloon megafiesta 2013 (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k 5. Dňom národnej hrdosti - Balónová megafiesta 2013 je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: Alexander Urminský.


UPOZORNENIE: Personalizovaný kupón (a celý PersUTL) 5. Dni národnej hrdosti - Balónová megafiesta 2013, ktorý vyšiel a bol v predaji 6. septembra 2013 počas Balónovej megafiesty 2013 na letisku v Piešťanoch, existuje len so známkou 40. výročie založenia ZSF. Prvotný návrh so známkou Dálie nebol realizovaný, preto PersUTL 5. Dni národnej hrdosti - Balónová megafiesta 2013 so známkou Dálie neexistuje!

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists