Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Personalised Stationery Envelope:
20 years of the Slovak Post

20 years of the Slovak Post
Date of Issue: 01. 04. 2013
Face value: T2 50g 
Amount printed: 2000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised Stationery Envelope with the stamp 40th anniversary of the ZSF with personalised coupon and imprint to the 20 years of the Slovak Post.


Text motifs: Kupón známky - SLOVENSKÁ POŠTA / VAŠA POŠTA / 20 / ROKOV; Prítlač - 20 rokov Slovenskej pošty

Pictorial motifs: Prítlač - Súsošie "Poštová schránka a deti" na Poštovej ulici v Bratislave.

Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner, akad. mal.
Autor kupónu známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,80 €


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists