AICO Annual Report 2021 - Annual report of the International Association of Olympic Collectors for 2021

Overview of the activities of the International Association of Olympic Collectors AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) for 2021 in the form of an official annual report.

07. 08. 2022

Commemorative Postmark:
150th anniversary of the commissioning of the Košice-Bohumín Railway

150th anniversary of the commissioning of the Košice-Bohumín Railway
Day of use: 18. 03. 2022
 
Post office: KOŠICE 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Kosice on the ocassion of the inauguration of the postage stamp 150th anniversary of the commissioning of the Košice-Bohumín Railway.


Text motifs: 150. výročie uvedenia / do prevádzky / Košicko-bohumínskej železnice / 1872

Pictorial motifs: Symbolická železničná súprava v trojuholníkovej železničnej značke.

Postmark artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Thematic description and context:

Košicko-bohumínska železnica (čes. Košicko-bohumínská dráha, nem. Kaschau-Oderberger Bahn, maď. Kassa-Oderbergi Vasút) bola železničná trať, vedúca medzi Bohumínom a Košicami. Vznikla na konci 19. storočia ako trať vybudovaná a prevádzkovaná súkromnou železničnou spoločnosťou. V roku 1955 úradný názov Košicko-bohumínska železnica zanikol, ale po zoštátnení sú jej trate využívané dodnes.

V roku 1864 bol vo Viedni vydaný Pamätný spis o Košicko-bohumínskej železnici, ktorý navrhoval železničnú trať z Košíc údoliami riek Hornád, Váh a Kysuca cez Jablunkovský priesmyk do Bohumína. Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate získalo v roku 1866 konzorcium belgických podnikateľov, súrodencov Richeových. Stavba mala pôvodne začať od Košíc (kde končila Tiská železnica), no na podnet sliezskych priemyselníkov sa začala budovať od Bohumína.

S prácami sa začalo koncom roku 1867 a 1. februára 1869 bol otvorený 32 km dlhý úsek z Bohumína do Tešína. Po finančných problémoch stavbu prevzala Anglo-rakúska banka a v roku 1872 bola trať dokončená v celej plánovanej dĺžke.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists