Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Presidential elections Slovakia 2024

A unique offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - Presidential elections Slovakia 2024.

20. 06. 2024

Postage Stamp:
150 years of scientific observations of the Earth

150 years of scientific observations of the Earth
Date of Issue: 27. 05. 2022
Face value: 2,00 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 27,2 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to commemorate 150 years of scientific observations of the Earth.


Text motifs: 150 rokov vedeckých pozorovaní Zeme

Pictorial motifs: Symboly, grafy, značky, zemeguľa, siluety ľudských postáv.

Postage stamp artwork: akad. mal. Ľubomír Paľo

Original artwork(s):

Postage Stamp 150 years of scientific observations of the Earth (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Poznávanie Zeme je staré ako ľudstvo samo. Prvé písomne zaznamenané pozorovania prírodných procesov nachádzame už v staroveku. V Mezopotámii a starom Egypte súviseli najmä so zaznamenávaním klimatických javov a počasia pre potreby poľnohospodárov. Feničania boli nielen skvelí obchodníci a moreplavci, ale aj kartografi. Starí Gréci a Rimania rozvíjali nielen filozofiu, ale aj matematiku, fyziku, vedeli opísať účinky zemetrasení, výbuchov sopiek. Veda sa na vysokej úrovni vyvíjala v Číne, Indii. Arabi boli výborní metalurgovia, chemici. Na území Slovenska sa vedecké poznanie o Zemi rozvíjalo v súvislosti s baníctvom a hutníctvom pri ťažbe a spracovaní nerastných surovín najmä od 18. storočia.

Systematické vedecké pozorovania prírodných procesov sú však mladšie. Jedným z najdôležitejších míľnikov rozvoja modernej vedy na Slovensku bolo budovanie moderného vedeckého pracoviska v Hurbanove (Stará Ďala, Ógyalla) Dr. Mikulášom Thege Konkolym v rokoch 1867 – 1868. V roku 1871 tu bolo založené jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdáreň. V roku 1872 meteorologickú stanicu v Hurbanove začlenili do siete meteorologických staníc Uhorska a odvtedy z nej pochádzajú kvalitné meteorologické záznamy. Séria nepretržitých 150-ročných pozorovaní je mimoriadne dôležitá pri štúdiu klimatickej zmeny. Po roku 1890 sa v Hurbanove začalo sledovať magnetické pole Zeme. Z pozorovacích aktivít geomagnetického observatória mali (a aj dnes majú) pre prax najväčší význam merania magnetickej deklinácie, čo je odchýlka magnetického kompasu od skutočného zemepisného severu. Poslednou aktivitou Dr. Thege Konkolyho bolo postavenie seizmického pavilónu. Éra vedeckého monitorovania zemetrasení začala na území Slovenska od roku 1902. Súčasné mechanické seizmografy typu Mainka fungujú na seizmickej stanici Hurbanovo takmer nepretržite od roku 1912, čo je celosvetovo unikátne.

Motívom na FDC sú Helmholtzove cievky, ktoré sa používajú na eliminovanie zemského magnetického poľa. V geomagnetickom observatóriu v Hurbanove sa systém Helmholtzových cievok spoločne so sondou protónového magnetometra používal na presné, takzvané absolútne merania vertikálnej a horizontálnej zložky geomagnetického poľa. Aparatúra slúžila od sedemdesiatych do deväťdesiatych rokov 20. storočia, kedy bola nahradená modernejšími prístrojmi.


Author (source) of the description: Mgr. Fridrich Valach, PhD. a RNDr. Ján Madarás, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists