Issue plan of Slovak postage stamps for 2022

The issue plan of Slovak postage stamps for 2022. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

15. 04. 2022

Postage Stamp:
1130 years since the arrival of Saints Cyril and Methodius (joint issue with the Czech Republic)

1130 years since the arrival of Saints Cyril and Methodius (joint issue with the Czech Republic)
Date of Issue: 22. 06. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 8 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 40 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5540000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to mark the 1130th anniversary of the arrival of St. Cyril and Methodius to Great Moravia (a joint issue with the Czech Republic).


Text motifs: 1130 ROKOV / OD / PRÍCHODU / CYRILA / A / METODA

Pictorial motifs: Dvojportrét pripomínajúci Cyrila a Metoda a kompozícia počiatočných písmen hlaholiky, cyriliky a latinky s otvorenou knihou ako symbolu vývoja písma a vzdelanosti.

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Benca

Postage stamp engraving: Martin Srb

Thematic description and context:

Konštantín (Cyril; 827 Solún - 869 Rím) a Metod (815 Solún - 885 legenda o jeho hrobe hovorí: "leží vo veľkom chráme moravskom"... miesto nie je známe), slovanskí apoštoli. Knieža Rastislav v úsilí o väčšiu nezávislosť Veľkej Moravy od Východofranskej ríše požiadal panovníka Byzancie Michala III. o pomoc. Ten mu poslal Cyrila (Konštantína) a Metoda, ktorí si za svoje sídlo zvolili Nitru. Ich činnosť medzi Slovienmi mala veľký náboženský, kultúrny a spoločenský význam. Zavedenie slovienčiny (starej slovenčiny) bolo najvýznamnejšie z byzantskej misie Cyrila a Metoda. Vytvorili nové písmo - hlaholiku. Písali a prekladali do nej niektoré liturgické texty. Prispeli tak k rozvoju vzdelanosti na našom území.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists