The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Postage Stamp:
100th anniversary of the consecration of the first Slovak bishops

100th anniversary of the consecration of the first Slovak bishops
Date of Issue: 12. 02. 2021
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 27,2 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 25
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 100000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp commemorating the 100th anniversary of the consecration of the first Slovak bishops


Text motifs: 100. VÝROČIE VYSVÄTENIA PRVÝCH SLOVENSKÝCH BISKUPOV

Pictorial motifs: Traja prví slovenskí biskupi Ján Vojtaššák, Karol Kmeťko a Marián Bláha

Postage stamp artwork: Mgr. Art. Martin Schwarz

Original artwork(s):

Postage Stamp 100th anniversary of the consecration of the first Slovak bishops (Original artwork(s))


Kompletný tlačový list:

Poštová známka 100. výročie vysvätenia prvých slovenských biskupov (tlačový list)


Thematic description and context:

13. februára 1921, boli v Nitre v Piarististickom kostole svätého Ladislava vysvätení traja slovenskí biskupi - Ján Vojtaššák pre Spišskú, Karol Kmeťko pre Nitriansku a Marián Bláha pre Banskobystrickú diecézu.

Išlo o biskupov, ktorí boli vysvätení v prvej Česko-Slovenskej republike a to v čase, keď situácia v slovenských diecézach bola po rozpade Rakúsko-Uhorska narušená. Predseda Rady pre cirkevné dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS), biskup Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti podčiarkuje, že niektorí biskupi maďarského pôvodu boli v tom čase vypovedaní. A upresňuje: "Nitriansky biskup Viliam Batthyány musel opustiť biskupstvo v roku 1919. Biskupstvá zostali uprázdnené. Svätá Stolica, aj keď neboli ešte vyriešené hranice diecéz, to riešila tak, že menovala v decembri 1920 troch biskupov: pre Nitru Karola Kmeťka, pre Banskú Bystricu Mariana Blahu a pre Spišskú diecézu Jána Vojtaššáka".

Vysviacka sa konala 13. februára 1921 v Nitre, bolo to v nedeľu tak ako tento rok. Biskup Judák pripomína, že na slávnosť prišli ľudia z celého Slovenska a dokonca aj celý vlak veriacich z Moravy. "Bola to celonárodná oslava života Katolíckej cirkvi na Slovensku. Vysviacka bola v piaristickom kostole, nasledoval sprievod mestom a potom aj inštalácia biskupa Karola Kmeťka na Nitrianskom hrade do úradu diecézneho biskupa", dodal.

Jestvuje dohoda medzi dotyčnými diecézami (Nitra, Banská Bystrica, Spišská Kapitula), že každých päť rokov sa koná centrálna oslava v inej diecéze, v roku 2011 bola 13. februára 2011 v Spišskej Kapitule. Avšak túto udalosť si pripomenuli veriaci aj v Nitre v piaristickom kostole sv. Ladislava a potom 20. februára 2011 na Skalke pri Trenčíne. Nitriansky biskup Viliam Judák to odôvodňuje tým, že "z tejto vysviacky vzišla aj určitá výzva k slovenskému národu a ku kresťanom, žijúcim na Slovensku, aby sa Skalka stala duchovným centrom Slovenska. To sa pre mnohé skutočnosti nerealizovalo, ale táto myšlienka je živá".

História dokazuje, že prínos týchto biskupov bol veľmi významný, pretože v medzivojnovom období sa náboženský život zintenzívnil. A biskup Judák konkretizuje: "Zakladali sa cirkevné školy. V roku 1945, keď sa zoštátňovali Košickým vládnym programom, bolo ich okolo dvetisíc, z toho tisícdeväťsto patrilo Katolíckej cirkvi. Boli tu inštitúcie pre rôzne stavy – pre mládež, študentov. V tom čase vznikol internát Svoradov, vydávali sa katolícke časopisy pre každú skupinu, stavali sa kostoly, kultúrne domy. Títo biskupi boli určitým spôsobom takou hybnou silou v tomto období", dodal biskup. Ich život potom bol dosť pohnutý, najmä po zmene spoločenského systému. Biskup Blaha zomrel ešte predtým, no arcibiskup Kmeťko bojoval o zachovanie cirkevných škôl. Odpoveďou mu však bola v roku 1946 domová prehliadka na Biskupskom úrade. V roku 1948 zomrel. Biskup Vojtaššák musel po roku 1948 znášať väzenie v Čechách, ani pred smrťou sa nemohol vrátiť na rodné Slovensko. Zomrel v roku 1964.


Použité zdroje:

© 90. výročie vysviacky prvých slovenských biskupov

© Pred 100 rokmi sa začal boj o prvých slovenských biskupov


Author (source) of the description: 90. výročie vysviacky prvých slovenských biskupov


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists