XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Postage Stamp:
100th anniversary of the apparitions at Fatima (Joint issue with Portugal, Poland and Luxembourg)

100th anniversary of the apparitions at Fatima (Joint issue with Portugal, Poland and Luxembourg)
Date of Issue: 13. 03. 2017
Face value: 1,60 €
Postage stamp dimensions: 30 x 80 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to mark the 100th anniversary of the apparitions at Fatima as a joint issue with Portugal, Poland and Luxembourg


Text motifs: 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Pictorial motifs: Socha Panny Márie Fatimskej.

Postage stamp artwork: Atelier Design & Etc.

Souvenir sheet artwork: Atelier Design & Etc.

Souvenir sheet format:

Postage Stamp 100th anniversary of the apparitions at Fatima (Joint issue with Portugal, Poland and Luxembourg) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp 100th anniversary of the apparitions at Fatima (Joint issue with Portugal, Poland and Luxembourg) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

13. mája 1917 sa trom pastierikom – desaťročnej Lucii, deväťročnému Františkovi a sedemročnej Hyacinte – v údolí Cova da Iria neďaleko portugalského mestečka Fatima prvýkrát zjavila Panna Mária nad malým dubom. Prišla oblečená v bielom, skvejúcom sa šate. Povedala deťom, že prichádza z neba, a chce, aby vždy trinásteho dňa v mesiaci prichádzali sem, a to počas šiestich mesiacov po sebe.

Panna Mária im postupne zverila tri posolstvá. V prvom im ukázala peklo a naliehavo žiadala, aby sa všetci ľudia polepšili, lebo ak neprestanú hriechmi urážať Boha a robiť si navzájom zle, príde iná vojna, horšia ako tá prebiehajúca. V druhom hovorí o Rusku, ktoré rozšíri strašné bludy do celého sveta a mnohí spravodliví budú prenasledovaní. Budú to veľmi ťažké časy. Svätý Otec zasvätí Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, krajina sa napokon obráti a vo svete nastanú dni pokoja. Tretie posolstvo ostalo dlho tajomstvom a bolo zverejnené až v roku 2000. Kľúčovým slovom tohto posolstva je trojitá výzva k pokániu. Posolstvá Matky Božej Fatimskej sú plné materinskej lásky. Ukazujú ľudstvu cestu, ako kráčať k svätosti. Pokánie je jedinou cestou k morálnej náprave. Fatimské posolstvá nás vyzývajú, aby sme dôverovali Ježišovmu prísľubu: „Vo svete máte súženie, ale dôverujte, ja som premohol svet!“ (Jn 16,33).


Author (source) of the description: Ján Vallo


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists