Team: Lecture Proceedings 2016 - 2017 (book information)

Information on the publication of the book Lecture Proceedings 2016 - 2017 published by the Slovak Philatelic Academy in the edition of Philatelic Handbooks.

27. 03. 2020

Other news:
Žilina philatelists - Participants in the International Sculpture Restoration Project

Žilina philatelists - Participants in the International Sculpture Restoration Project
Author: Ing. Ivan Gaža, KF 53-19 Žilina
Published: 30. 08. 2017 09:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information about the active participation of Žilina philatelists in the International Sculpture Restoration Project in Divina.

V obci Divina (okres Žilina) v rokoch 2016-2017 bola realizovaná obnova sochy Jána Nepomuckého (Národná kultúrna pamiatka), postavená r. 1796. Táto obnova nebola úzkou lokálnou záležitosťou, ale dosiahla širokú medzinárodnú podporu.

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


Oprava sochy začala pod patronátom nemeckého veľvyslanectva v Bratislave a ďalšiu podporu projektu poskytlo postupne cca 50 osôb a inštitúcií (napr. Jeho Veličenstvo Norodon Sihamoni kráľ Kambodže, posledný bulharský cár Simeon II., vojvoda František Bavorský, gróf Móric Čáky, obec Divina, Nadácia KIA Motors Slovakia, Mesto Nepomuk, MPO – Metal s.r.o., urbariáty Diviny, Lúk a Lalinka, inštitúcie katolíckej cirkvi – biskupstvo Žilina, Rád Božieho hrobu, Rytiersky rád krížovnikov s červenou hviezdou, Metropolitná kapitula u sv. Víta na Pražskom hrade, atď.).

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


Slávnostná reinštalácia a znovu vysvätenie sochy sa konalo 2. júna 2017. Osobne sa odhalenia sochy zúčastnil aj žilinský diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis.

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine   Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


K slávnostnému odhaleniu zrekonštruovanej barokovej sochy sv. Jána Nepomuckého v obci Divina sme pripravili výstavu a knižku. Z pôvodného zámeru brožúry nakoniec vznikla v spolupráci s autorom Mgr. Ing. Marekom Sobolom, PhD. hodnotná a veľmi pekná knižka – Príbeh svätojánsky, Socha svätého Jána Nepomuckého v Divine.

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine   Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


Autor a koordinátor projektu p. Ing. Marek Sobola PhD. pozval k účasti na projekte aj Klub filatelistov 53-19 v Žiline. Výbor Klubu pripravil pre výstavu venovanú partnerom projektu, ktorá bola súčasťou reinštalácie, panel so známkami a ďalším zberateľským materiálom na tému Jána Nepomuckého. Záverečnú časť tvorí prehľad histórie Klubu 53-19. Výstava nemá jednorázový charakter, ale postupne bude inštalovaná v obciach s touto tradíciou a bude tak propagovať filateliu a 96-ročný žilinský Klub 53-19.

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


Pre úplnosť je potrebné uviesť, že k tejto udalosti bola vydaná známka s personalizovaným kupónom, celinová obálka a používaná bola príležitostná pečiatka.


Použité zdroje:
Niektoré informácie a dokumentačné fotografie prevzaté z internetovej stránky: Sv. Ján Nepomucký (profigrafik.sk).


Author: Ing. Ivan Gaža, KF 53-19 Žilina

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists