Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Other news:
Žilina philatelists - Participants in the International Sculpture Restoration Project

Žilina philatelists - Participants in the International Sculpture Restoration Project
Author: Ing. Ivan Gaža, KF 53-19 Žilina
Published: 30. 08. 2017 09:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information about the active participation of Žilina philatelists in the International Sculpture Restoration Project in Divina.

V obci Divina (okres Žilina) v rokoch 2016-2017 bola realizovaná obnova sochy Jána Nepomuckého (Národná kultúrna pamiatka), postavená r. 1796. Táto obnova nebola úzkou lokálnou záležitosťou, ale dosiahla širokú medzinárodnú podporu.

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


Oprava sochy začala pod patronátom nemeckého veľvyslanectva v Bratislave a ďalšiu podporu projektu poskytlo postupne cca 50 osôb a inštitúcií (napr. Jeho Veličenstvo Norodon Sihamoni kráľ Kambodže, posledný bulharský cár Simeon II., vojvoda František Bavorský, gróf Móric Čáky, obec Divina, Nadácia KIA Motors Slovakia, Mesto Nepomuk, MPO – Metal s.r.o., urbariáty Diviny, Lúk a Lalinka, inštitúcie katolíckej cirkvi – biskupstvo Žilina, Rád Božieho hrobu, Rytiersky rád krížovnikov s červenou hviezdou, Metropolitná kapitula u sv. Víta na Pražskom hrade, atď.).

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


Slávnostná reinštalácia a znovu vysvätenie sochy sa konalo 2. júna 2017. Osobne sa odhalenia sochy zúčastnil aj žilinský diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis.

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine   Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


K slávnostnému odhaleniu zrekonštruovanej barokovej sochy sv. Jána Nepomuckého v obci Divina sme pripravili výstavu a knižku. Z pôvodného zámeru brožúry nakoniec vznikla v spolupráci s autorom Mgr. Ing. Marekom Sobolom, PhD. hodnotná a veľmi pekná knižka – Príbeh svätojánsky, Socha svätého Jána Nepomuckého v Divine.

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine   Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


Autor a koordinátor projektu p. Ing. Marek Sobola PhD. pozval k účasti na projekte aj Klub filatelistov 53-19 v Žiline. Výbor Klubu pripravil pre výstavu venovanú partnerom projektu, ktorá bola súčasťou reinštalácie, panel so známkami a ďalším zberateľským materiálom na tému Jána Nepomuckého. Záverečnú časť tvorí prehľad histórie Klubu 53-19. Výstava nemá jednorázový charakter, ale postupne bude inštalovaná v obciach s touto tradíciou a bude tak propagovať filateliu a 96-ročný žilinský Klub 53-19.

Obnova sochy Jána  Nepomuckého v Divine


Pre úplnosť je potrebné uviesť, že k tejto udalosti bola vydaná známka s personalizovaným kupónom, celinová obálka a používaná bola príležitostná pečiatka.


Použité zdroje:
Niektoré informácie a dokumentačné fotografie prevzaté z internetovej stránky: Sv. Ján Nepomucký (profigrafik.sk).


Author: Ing. Ivan Gaža, KF 53-19 Žilina

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists