100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers Choir

Postage stamp commemorating the 100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers` Choir

13. 03. 2021

Exhibitions, competitions and other events:
Win with POFIS weekend for you and your family!

Win with POFIS weekend for you and your family!
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.pofis.sk
Published: 18. 03. 2013 23:26

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o vedomostnej súťaži pre deti, v ktorej môžno získať hodnotné filatelistické darčeky a prvá cena je víkendový pobyt v horskom hoteli v Belušských Slatinách pre výhercu a rodinu.

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists