Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Why are not depicted neither Olympic rings nor logo on the postage stamp Olympic Games London 2012?

Why are not depicted neither Olympic rings nor logo on the postage stamp Olympic Games London 2012?
Author: Vojtech Jankovič
Published: 30. 07. 2012 12:57

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Odpovede na otázky týkajúce sa neuvedenia olympijských kruhov a loga na olympijskej známke Olympijské hry Londýn 2012 a trochu iný pohľad na to ako a prečo sa zbierajú známky; a okrajovo aj o tom, či je zbieranie dobrá investícia.

Sobotné vydanie denníka SME (28. 7. 2012) prinieslo vo svojej prílohe Magazín Víkend článok redaktorky Jany Močkovej s názvom "Olympijské kruhy už neoblížete". Autorka oslovila troch zástupcov rôznych oblastí súvisiacich s vydávaním a zbieraním poštových známok: Mgr. Martina Vanča - vedúceho POFISu, akad. mal. Igora Piačku - autora poštovej známky Olympijské hry Londýn 2012 a Dr. Vojtecha Jankoviča - zberateľa, vystavovateľa a porotcu. Vznikol článok, ktorý sa primárne venuje otázke neuvedenia olympijských kruhov a loga na olympijskej známke Olympijské hry Londýn 2012, ale dotýka sa aj širších súvislostí vydávania a zbierania poštových známok a filatelie a tým ponúka trochu iný pohľad na to ako a prečo sa zbierajú známky; a okrajovo hovorí aj o tom, či je zbieranie dobrá investícia.

Poštová známka Olympijské hry Londýn 2012


Pôvodný článok je uverejnený aj v internetovom denníku kultura.sme.sk: Olympijské kruhy už neoblížete.


Ak máte pripomienky alebo iné názory, dajte nám vedieť, kľudne môžeme diskutovať.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists