XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Postage Stamp:
Visit of Pope Francis to Slovakia

Visit of Pope Francis to Slovakia
Date of Issue: 10. 09. 2021
Face value: 1,20 €
Postage stamp dimensions: 40 x 30 + k 20 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 15
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 350000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of Pope Francis visit to Slovakia in September 2021.


Text motifs: Známka: NÁVŠTEVA / PÁPEŽA / FRANTIŠKA / NA SLOVENSKU;
Kupón: Bratislava / Košice / Prešov / Šaštín-Stráže / 12. - 15. september 2021

Pictorial motifs: Známka: Portrét pápeža Františka;
Kupón: Pápežský erb.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Peter Nosáľ

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Visit of Pope Francis to Slovakia (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Visit of Pope Francis to Slovakia (Adjusted printing sheet)


Thematic description and context:

Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires. Vyštudoval za chemického technika, ale potom sa rozhodol pre kňazstvo, neskôr prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej a 13. decembra 1969 bol vysvätený za kňaza. V roku 1973 bol zvolený za provinciála argentínskej provincie jezuitov a túto službu vykonával šesť rokov. V máji 1992 ho svätý Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa Aucy a pomocného biskupa v Buenos Aires. Vo februári 1998 sa stal biskupom v Buenos Aires. Za kardinála bol menovaný a kreovaný svätým Jánom Pavlom II. na konzistóriu 21. februára 2001. Po rezignácii pápeža Benedikta XVI. dňa 28. februára 2013 konkláve zvolilo 13. marca 2013 kardinála Bergoglia za nového pápeža. Je 266. pápežom, prvým pápežom pochádzajúcim z amerického svetadielu (z Argentíny), prvým pápežom, ktorý vzišiel z jezuitskej rehole a prvým pápežom z južnej pologule.

Pápež František je známy pre svoju pokoru, dôraz na Božie Milosrdenstvo, záujem o chudobných a odhodlanie viesť medzináboženský dialóg. Pokračuje v tradícii druhého vatikánskeho koncilu, propagujúcej ekumenizmus s ďalšími kresťanskými denomináciami a podporujúcej dialóg s lídrami iných náboženstiev. Tiež podporuje zmierenie s tými, ktorí sú bez náboženskej príslušnosti.

Pápež František uskutočnil zatiaľ 33 apoštolských ciest. Jeho cesta na 52. medzinárodný eucharistický kongres do Budapešti a na Slovensko preto bude v poradí 34. Prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci naši biskupi v mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka Slovenskej republiky ako hlava štátu, ako i vláda Slovenskej republiky. V dňoch 12. – 15. septembra 2021 navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Mottom cesty je: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“.


Author (source) of the description: Mons. Ján Vallo


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists