Nature protection: Vihorlatské vrchy - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské vrchy mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová

The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová
Author: Martin Vančo
Source: www.pofis.sk
Published: 06. 07. 2019 17:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Explanation of the preparation of a new postage stamp with a portrait of the President of the Slovak Republic Zuzana Čaputová.

Základné informácie:

Poštová známka Prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová


Vedúci POFISu, Martin Vančo zosumarizoval všetky poznatky a doplnil praktické skúsenosti z prípravy a tlače poštovej známky Prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová. Jednak tým reagoval na predchádzajúcu rozsiahlu diskusiu a otvorené otázky súvisiace s jej návrhom a realizáciou, a tiež sa snažil priblížiť zložitosť celého procesu vrátane komplikovanosti procesu tlače poštových známok. Posúďte sami ako sa mu to podarilo.


Author: Martin Vančo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists