100th anniversary of the Slovak National Theater

Commemorative postage stamps devoted to the 100th anniversary of the Slovak National Theater in Bratislava.

28. 02. 2020

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová

The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová
Author: Martin Vančo
Source: www.pofis.sk
Published: 06. 07. 2019 17:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Explanation of the preparation of a new postage stamp with a portrait of the President of the Slovak Republic Zuzana Čaputová.

Základné informácie:

Poštová známka Prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová


Vedúci POFISu, Martin Vančo zosumarizoval všetky poznatky a doplnil praktické skúsenosti z prípravy a tlače poštovej známky Prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová. Jednak tým reagoval na predchádzajúcu rozsiahlu diskusiu a otvorené otázky súvisiace s jej návrhom a realizáciou, a tiež sa snažil priblížiť zložitosť celého procesu vrátane komplikovanosti procesu tlače poštových známok. Posúďte sami ako sa mu to podarilo.


Author: Martin Vančo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists