Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007

 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007
Author: Vojtech Jankovič
Published: 01. 10. 2007 08:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 10/2007


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 10/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko a Poľsko.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiatedruhé pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom História československej meny až po vznik Slovenskej republiky 1993.
 • Malé okienko telekartistu - 114. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát s námetovým zameraním Soľ na telefónnych kartách.
 • Slovenskí ženisti v operácii Iracká sloboda v rokoch 2003 - 2007 - autentické informácie o pôsobení našich vojsk s uvedením zberateľských dokladov, ktoré sa k tomuto pôsobeniu viažu.
 • 100. výročie tragédie v Černovej - spomienka na doteraz vydané slovenské známky súvisiace s tragédiou a informácia o pripravovanej inaugurácii novej známky venovanej Setonovi Watsonovi.
 • Vrátené? Doručené? - investigatívny príspevok o putovaní jednej zaujímavej celistvosti, ktoré odzrkadľuje územné zmeny v roku 1938.
 • Výstava Slovenské modré barety v službe mieru - pozvánka na zaujímavú výstavu v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.
 • Pred 70 rokmi zomrel T. G. Masaryk - spomienka na T. G. Masaryka doplnená československou známkovou a pečiatkovou tvorbovou venovanou tejto osobnosti našich dejín.
 • O BIB a známke k BIB rozhovor s jej autorom - krátky rozhovor s autorom novej slovenskej poštovej známky k BIB 2007 v Bratislave.
 • Operence - spoločníci človeka PLAMIENKA DRIEMAVÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • List z Tiraspoľa - opätovné nahliadnutie do noviniek známkovej tvorby v krajínách bývalého Sovietskeho zväzu, tentokrát o Pridnestrovskej moldavskej republike a jej známkovej tvorbe.
 • Ja z čoho pripraviť exponát na tému Jánošík? - zaujímavá úvaha o možnosti vytvoriť jednorámový exponát a exponát otvorenej triedy na tému Jánošík.
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - Žuvačkové obaly
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie obalov zo žuvačiek.
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky (Okienko špecialistu, Recenzie, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.

Mimoriadnou prílohou tohto čísla je 19. písomná aukcia Zberateľ.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists