Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007

 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007
Author: Vojtech Jankovič
Published: 01. 10. 2007 08:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 10/2007


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 10/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko a Poľsko.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiatedruhé pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom História československej meny až po vznik Slovenskej republiky 1993.
 • Malé okienko telekartistu - 114. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát s námetovým zameraním Soľ na telefónnych kartách.
 • Slovenskí ženisti v operácii Iracká sloboda v rokoch 2003 - 2007 - autentické informácie o pôsobení našich vojsk s uvedením zberateľských dokladov, ktoré sa k tomuto pôsobeniu viažu.
 • 100. výročie tragédie v Černovej - spomienka na doteraz vydané slovenské známky súvisiace s tragédiou a informácia o pripravovanej inaugurácii novej známky venovanej Setonovi Watsonovi.
 • Vrátené? Doručené? - investigatívny príspevok o putovaní jednej zaujímavej celistvosti, ktoré odzrkadľuje územné zmeny v roku 1938.
 • Výstava Slovenské modré barety v službe mieru - pozvánka na zaujímavú výstavu v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.
 • Pred 70 rokmi zomrel T. G. Masaryk - spomienka na T. G. Masaryka doplnená československou známkovou a pečiatkovou tvorbovou venovanou tejto osobnosti našich dejín.
 • O BIB a známke k BIB rozhovor s jej autorom - krátky rozhovor s autorom novej slovenskej poštovej známky k BIB 2007 v Bratislave.
 • Operence - spoločníci človeka PLAMIENKA DRIEMAVÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • List z Tiraspoľa - opätovné nahliadnutie do noviniek známkovej tvorby v krajínách bývalého Sovietskeho zväzu, tentokrát o Pridnestrovskej moldavskej republike a jej známkovej tvorbe.
 • Ja z čoho pripraviť exponát na tému Jánošík? - zaujímavá úvaha o možnosti vytvoriť jednorámový exponát a exponát otvorenej triedy na tému Jánošík.
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - Žuvačkové obaly
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie obalov zo žuvačiek.
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky (Okienko špecialistu, Recenzie, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.

Mimoriadnou prílohou tohto čísla je 19. písomná aukcia Zberateľ.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists