Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007

The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007

 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007

The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007
  Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 10/2007
   
  Author: Vojtech Jankovič
Published: 01. 10. 2007 08:00
 


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 10/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko a Poľsko.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiatedruhé pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom História československej meny až po vznik Slovenskej republiky 1993.
 • Malé okienko telekartistu - 114. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát s námetovým zameraním Soľ na telefónnych kartách.
 • Slovenskí ženisti v operácii Iracká sloboda v rokoch 2003 - 2007 - autentické informácie o pôsobení našich vojsk s uvedením zberateľských dokladov, ktoré sa k tomuto pôsobeniu viažu.
 • 100. výročie tragédie v Černovej - spomienka na doteraz vydané slovenské známky súvisiace s tragédiou a informácia o pripravovanej inaugurácii novej známky venovanej Setonovi Watsonovi.
 • Vrátené? Doručené? - investigatívny príspevok o putovaní jednej zaujímavej celistvosti, ktoré odzrkadľuje územné zmeny v roku 1938.
 • Výstava Slovenské modré barety v službe mieru - pozvánka na zaujímavú výstavu v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.
 • Pred 70 rokmi zomrel T. G. Masaryk - spomienka na T. G. Masaryka doplnená československou známkovou a pečiatkovou tvorbovou venovanou tejto osobnosti našich dejín.
 • O BIB a známke k BIB rozhovor s jej autorom - krátky rozhovor s autorom novej slovenskej poštovej známky k BIB 2007 v Bratislave.
 • Operence - spoločníci človeka PLAMIENKA DRIEMAVÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • List z Tiraspoľa - opätovné nahliadnutie do noviniek známkovej tvorby v krajínách bývalého Sovietskeho zväzu, tentokrát o Pridnestrovskej moldavskej republike a jej známkovej tvorbe.
 • Ja z čoho pripraviť exponát na tému Jánošík? - zaujímavá úvaha o možnosti vytvoriť jednorámový exponát a exponát otvorenej triedy na tému Jánošík.
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - Žuvačkové obaly
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie obalov zo žuvačiek.
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky (Okienko špecialistu, Recenzie, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.

Mimoriadnou prílohou tohto čísla je 19. písomná aukcia Zberateľ.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič

Published: 01. 10. 2007 08:00
 
 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007
 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 10/2007
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Aby ste mohli niečo robiť naozaj dobre, musíte to milovať. Ale to nie je jednoduché. Väčšina ľudí bola vychovaná s tým, že práca nie je zábava.

(Bill Zanker)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.