New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps

11. 07. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 1/2008

 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 1/2008
Author: Vojtech Jankovič
Published: 07. 01. 2008 21:42

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 1/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 1/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových lístkov, celinových obálok a príležitostných pečiatok. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko a Ukrajina.
 • Poklad zlatých mincí z Újfehértó - popis vzácneho pokladu zlatých mincí nájdených v obci Újfehértó v apríli 2002, doplnený informáciam o jeho vystavení v priestoroch Východoslovenského múzea.
 • Malé okienko telekartistu - 117. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej novinkám slovenských TK, postrehom zo zberateľskej burzy v Austrálii a peknou španielskou puzzle v emisii Fauna Ibérica.
 • Generálny zákon o zavedení eura v Slovenskej republike - výňatok častí zákona upravujúceho prípravy a prechod Slovenska na euro, ktoré sa dotýkajú poštových známok a iných poštových cenín.
 • Podacie lístky od r. 1944 do r. 1954 - odborný príspevok venovaný podacím lístkom k doporučeným a ďalším zapísaným zásielkám používaným na území Slovenska; príspevok je ilustrovaný príkladmi typických poštových lístkov.
 • FILATARSIE - mylný objev o nezbytnosti umění - zaujímavý príspevok venovaný pokusu o vytvorenie nového filatelistického odboru Filatersia zameraného na štúdium známok ako umeleckých diel.
 • Obrátené logo Slovenskej pošty na odtlačkoch výplatných strojov - špecializovaný článok upozorňujúci na anomáliu obráteného loga Slovenskej pošty v pseudoznámkach odtlačkov výplatných strojov.
 • Operence - spoločníci človeka BELORÍTKA OBYČAJNÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • Známka a známková grafika - pätnáste pokračovanie seriálu o grafike a grafikoch v československej a slovenskej známkovej tvorbe.
 • Identifikácia farebných odtieňov - popis práce s profesionálnym počítačovým programom na určovanie farebných odtieňov známok.
 • Málo známy pomník Štefánika v Leopoldove - informácia o Štefánikovom pomníku v Leopoldove doplnená informáciami o výstavbe leopoldovskej pevnosti; článok je doplnený niekoľkými vzácnymi ilustračnými fotografiami.
 • Príloha:
  Zberateľské state - Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského (II. časť) - pohľadnicami ilustrované rozprávanie približujúce knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Hlasy a ohlasy, Recenzie, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.
Súčasťou čísla je obsah celého ročníka časopisu Zberateľ 2007.
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists