Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 1/2008

 The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 1/2008
Author: Vojtech Jankovič
Published: 07. 01. 2008 21:42

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 1/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 1/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových lístkov, celinových obálok a príležitostných pečiatok. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko a Ukrajina.
 • Poklad zlatých mincí z Újfehértó - popis vzácneho pokladu zlatých mincí nájdených v obci Újfehértó v apríli 2002, doplnený informáciam o jeho vystavení v priestoroch Východoslovenského múzea.
 • Malé okienko telekartistu - 117. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej novinkám slovenských TK, postrehom zo zberateľskej burzy v Austrálii a peknou španielskou puzzle v emisii Fauna Ibérica.
 • Generálny zákon o zavedení eura v Slovenskej republike - výňatok častí zákona upravujúceho prípravy a prechod Slovenska na euro, ktoré sa dotýkajú poštových známok a iných poštových cenín.
 • Podacie lístky od r. 1944 do r. 1954 - odborný príspevok venovaný podacím lístkom k doporučeným a ďalším zapísaným zásielkám používaným na území Slovenska; príspevok je ilustrovaný príkladmi typických poštových lístkov.
 • FILATARSIE - mylný objev o nezbytnosti umění - zaujímavý príspevok venovaný pokusu o vytvorenie nového filatelistického odboru Filatersia zameraného na štúdium známok ako umeleckých diel.
 • Obrátené logo Slovenskej pošty na odtlačkoch výplatných strojov - špecializovaný článok upozorňujúci na anomáliu obráteného loga Slovenskej pošty v pseudoznámkach odtlačkov výplatných strojov.
 • Operence - spoločníci človeka BELORÍTKA OBYČAJNÁ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • Známka a známková grafika - pätnáste pokračovanie seriálu o grafike a grafikoch v československej a slovenskej známkovej tvorbe.
 • Identifikácia farebných odtieňov - popis práce s profesionálnym počítačovým programom na určovanie farebných odtieňov známok.
 • Málo známy pomník Štefánika v Leopoldove - informácia o Štefánikovom pomníku v Leopoldove doplnená informáciami o výstavbe leopoldovskej pevnosti; článok je doplnený niekoľkými vzácnymi ilustračnými fotografiami.
 • Príloha:
  Zberateľské state - Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského (II. časť) - pohľadnicami ilustrované rozprávanie približujúce knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Hlasy a ohlasy, Recenzie, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.
Súčasťou čísla je obsah celého ročníka časopisu Zberateľ 2007.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists