Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for postage meter marks of the Slovak Olympic Committee
The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 2/2007

The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 2/2007

The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 2/2007

The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 2/2007


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 2/2007
  Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 2/2007
   
  Author: Vojtech Jankovič
Published: 16. 08. 2007 22:56
 


Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 2/2007:

Najnovšie číslo prináša bohaté informácie o aktivitách ZSF, hlavne so zameraním na blížiace sa Valné zhromaždenie ZSF, ktoré sa uskutoční 27. 10. 2007.

Hlavné témy a príspevky:

  • Úvodník a strana predsedu - rekapitulácia aktivít Zväzu, najmä účasť na IV. zberateľských dňoch, II. deň otvorených dverí ZSF, návšteva predsedu Maďarského filatelistického zväzu Sándora Kurdicsa, ktorý udelil predsedovi ZSF Ľ. Flochovi Zlatý čestný odznak, filatelistická výstava III. stupňa Galafila 2007 a inaugurácie slovenských známok.
  • Dokumenty ZSF - uznesenia zo zasadnutí Rady ZSF 31. marca a 7. júla a uznesenia z valných zhromaždení regionálnych ZKF.
  • Z klubov a regiónov - pohľady na zasadnutia regionálnych ZKF doplnené o zaujímavú informáciu o osobnosti Karola Pajera - hrdinu boja proti fašizmu.
  • Slovenská známka - informácie o výsledkoch súťaže Grand Prix WIPA 2005, o ocenení pre Slovenskú poštu a najmä o novovydaných slovenských známkach a ich inauguráciách.
  • Naše akcie - podrobný prehľad najvýznamnejších akcií Zväzu ako bola účasť na IV. bratislavských zberateľských dňoch, vyhlásenie ankety o najkrajšiu poštovú známku a príležitostnú pečiatku a II. dni otvorených dverí ZSF. A na záver pozvánka na XXIV. dni filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Bytči.
  • Výstavy - informácia o organizácii a účasti na filatelisitckých výstavách: zaujímavé informácie komisára ZSF o účasti zväzových exponátov na svetovej výstave v Sankt Peterburgu, stručná informácia o konaní výstavy III. stupňa Galafila 2007 a pozvánka na 6. slovensko-poľskú výstavu v Bratislave.
  • Spoločenská kronika - milé pripomenutie významných životných jubileí významných slovenských filatelistov a žiaľ aj nekrológy za tými čo rady filatelistov navždy opustili.
  • Inzercia - vyhlásenie subskripcie na UTL k VIII. valnému zhromaždeniu ZSF a vypísanie konkurzu na obsadenie miesta tajomníka ZSF.
  • PRÍLOHA NAŠA MLÁDEŽ - druhé pokračovanie zaujímavého návodu pre mladých zberateľov a vystavovateľov - Počítačom na úpravu albumového listu!

Obálka časopisu prináša informácie o najnovších známkových počinoch Slovenskej pošty v III. štvrťroku 2007 a katalogizáciu nových známok spolu s vyobrazením príslušných pečiatok prvého dňa.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič

Published: 16. 08. 2007 22:56
 
The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 2/2007
The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 2/2007
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Príliš dlhé kecanie je jeden z najhorších spoločenských nedostatkov. Ak ním trpíte, ani najlepší priateľ vám to nepovie, ale bude sa vám vyhýbať.

(Frank Bettger)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.