Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Portal news:
Success of www.philanotes.com and many thanks to all contributors

Success of www.philanotes.com and many thanks to all contributors
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 04. 2020 18:48
Updated: 25. 04. 2020 18:48

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Inclusion of www.postoveznamky.sk on the FEPA News website and thanks to all contributors.


Zaradenie odkazu na stránku Európskej filatelistickej fedrácie (FEPA)


V týchto dňoch sme dostali informáciu, že vďaka aktivite prezidenta Európskej filatelistickej federácie (FEPA), ktorým je Bill Headley z Veľkej Británie, bol medzi zaujímavé aktuality na portáli FEPA News zaradený odkaz na náš filatelistický portál www.postoveznamky.sk (slovenská verzia) / www.philanotes.com (anglická verzia). Konkrétne: Slovakia’s philatelic portal www.philanotes.com has been updated.

Je to pre nás všetkých spolutvorcov veľké uznanie, pretože ide o zaradenie medzi medzinárodne dôležité zdroje filatelistických informácií. Bill Headley - podľa jeho slov - oceňuje rôznorodoasť a široký rozsah informácií a článkov, ktoré ponúkajú hlbší pohľad na oblasť, resp. problematiku. Uvedenie odkazu na www.fepanews.com okrem iného znamená, že informácie publikované na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk (slovenská verzia) / www.philanotes.com (anglická verzia) nezostávajú len lokálne na Slovensku, ale dostávajú sa do celej Európy a ďalej do celého sveta. Odporúča začať napríklad článkami v sekcii Známkové územia a teritoriálna filatelia, ktorá obsahuje zaujímavé filatelistické informácie z celého sveta.


Poďakovanie všetkým prispievateľom


Veľmi nás toto uznanie teší a zaväzuje, aby sme vo svojej informačnej a popularizačnej práci pokračovali. Samozrejme, vďaka patrí všetkým prispievateľom, ktorí sa na kvalitnom obsahu nášho portálu podieľajú svojimi článkami, komentármi i kratšími informáciami. Sú to v prvom rade autori odborných a popularizačných článkov (v abecednom poradí): Miro Bachratý, Igor Banás, Alexander Bárd, Lumír Brendl, Pavel Cais, Jordi Quintana Compte, Peter Csicsay, Jiří Černý, Ján Denk, František Divok, Jozef Džubák, Dušan Evinic, Petr Fencl, Rudolf Fischer, Ľubomír Floch, Ondrej Földes, Miroslav Gerec, Michal Hertlík, ml., Simon Horecký, Vojtech Jankovič, Jaromír Jeřábek, Marián Jobek, Martin Jurkovič, Vladimir Kachan, Vladimír Kaisr, Július Kákoš, Štefan Kollár, Jozef Korený, Zuzana Kostecká, Tichomir Kotek, Marián Kováč, Vladimír Krupa, Pravoslav Kukačka, Radomil Květoň, Peter Lakata, Jaroslav Legáth, Jean-François Logette, Ivan Lužák, Peter Malík, Imrich Maraček, Rudolf Mehéš, Ján Mička, Karol Milan, José Ramón Moreno, Hynek Motal, Jiří Neumann, Pavol Ondráška, Pavlína Ondrejková, Daniel Ozdín, Juraj Pálka, Antonia Paulinyova, Jaromír Petřík, Emil Pilipčinec, Otto Piszton, Eduard Rehberg, Jaroslav Rubišar, Daniela Schmidtová, Anna Strmeňová, Josef Sůva, Bohumil Synek, Ivo Szostok, Milan Šajgalík, Josef Šolc, Vladimír Šulc, Rudolf Šulej, Marcel Šuštiak, Jan Urda, Alexander Urminský, Peter Valdner, Ján Vallo, Alois Vávra, Michal Zika.
Kompletný zoznam autorov článkov s uvedením počtu publikovaných článkov a s odkazmi na jednotlivé články nájdete na stránke: Zoznam autorov a počet ich publikovaných článkov.

Okrem autorov článkov, z ktorých mnohí sú aj dodávateľmi ďalších informácií, sa na kvalitnom pobsahu podieľajú aj mnohí ďalší, ktorí priniesli a prinášajú množštvo kratších informácií a informácií o filatelistických akciách a podujatiach (v abecednom poradí): Štefan Badín, Zdeněk Baliga, Bernard Benson, Jarmila Brichtová, Štefan Burčo, Dan Čagánek, Martin Činovský, Václav Diviš, Ján Fabuš, Adrian Ferda, Ivan Gaža, Ladislav Hölc, Dušan Hübner, Veronika Chorvatovičová, Václav Jeřábek, Jiří Kloubec, Ivan Križka, Gabriel Kosztolányi, Peter Mach, Jiří Marvan, Jozef Morávek, Eduard Motúz, Vladimír Münzberger, Miroslav Ňaršík, Jozef Oško, Rastislav Ovšonka, Anton Paštéka, Monika Podolská, Lukáš Potužák, Vladimír Sládek, Rastislav Spevak, Peter Suhadolc, Oľga Tomášová, Ivan Tvrdý, Jaroslav Valentín, Martin Vančo, Veronika Vančová, Jozef Vaškeba, Vladimír Vystavěl a mnohí ďalší.

Rád by som vám všetkým touto cestou poďakoval a vyjadril nádej, že vám publikované informácie pomohli či už informáciami samotnými alebo kontaktmi na ďalších zberateľov. A tiež verím, že zostanete naďalej našimi návštevníkmi, čitateľmi i prispievateľmi. A to sa týka aj už publikovaných článkov. Ako isto viete, tie sú na rozdiel od tlačených médií "dynamické", to znamená, že ak máte akékoľvek doplnky, aktualizácie, prípadne nové obrázky a informácie, dajú sa stále aktualizovať.


ĎAKUJEME!


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists