Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) in Cerveny Klastor (Slovakia)

26. 07. 2024

Books, magazines and other publications:
SUBSCRIPTION: Monograph no. 15, II. volume - Postmarks on the territory of Slovakia from 1752 to 1918

SUBSCRIPTION: Monograph no. 15, II. volume - Postmarks on the territory of Slovakia from 1752 to 1918
Author: Zväz slovenských filatelistov
Published: 05. 01. 2023 17:28

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Notice for subscription to the new monographic publication MONOGRAPHY OF CZECH-SLOVAK STAMPS No. 15, II. volume - Stamps on the territory of Slovakia from 1752 to 1918 at a discounted price.

SUBSKRIPCIA


MONOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK č. 15 – II. zväzok


Pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918


Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. pripravuje v dňoch 1. – 4. júna 2023 Národnú filatelistickú výstavu s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023. Pri tejto príležitosti bude uvedená do života publikácia Monografia č. 15, II. zväzok - Pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918. Jej autormi sú významní slovenskí filatelistickí odborníci Ján Fratrič, Vladimír Sládek, Michal Zika.

Tento II. zväzok bude, ako naznačuje názov, plnohodnotným doplnením 15. dielu MONOGRAFIE ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK - Poštové pečiatky na území Slovenska 1752 – 1918, ktorý vydal Zväz slovenských filatelsitov v roku 1994 a ktorého autormi sú Jozef Obert, Jozef Tekeľ, Alexander Varga a Štefan Bartalský.

MONOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK číslo 15 - Poštové pečiatky na území Slovenska 1752 - 1918


V novej publikácii budú niektoré kapitoly Monografie č. 15. doplnené o nové poznatky nazhromaždené počas posledných 29 rokov a zároveň pribudnú nové kapitoly. Okrem toho budú do II. zväzku zahrnuté najnovšie informácie z domácej a zahraničnej literatúry.

V textovej časti bude samostatná nová kapitola o vzniku a župnom usporiadaní Rakúsko-Uhorskej a neskôr Uhorskej monarchie a informácie o význame kráľovských miest na území Slovenska. Ako celkom nová bude doplnená podkapitola o pečiatkach uhorských železničných telegrafných úradov v poštových službách na území Slovenska.

Toto dielo je doplnením a rozšírením Monografie č. 15 o nové, dosiaľ nepublikované nálezy a zároveň odstránením nájdených rozporov a nezrovnalostí v dostupnej literatúre. Publikácia bude vydaná v edičnom programe monografií čs. známok, v tradičnom formáte, v rozsahu približne 155 strán, v úplnej zhode formy a charakteru s Monografiou č. 15.

Je tradíciou, že do každého zväzku monografií bola vložená pekná príležitostná číslovaná tlač a inak to nebude ani v prípade II. zväzku Monografie č. 15. Na danú publikáciu ZSF vypisuje subskripciu do 31. marca 2023.

Predpokladaná cena II. zväzku je 29,90 €, pre prihlásených subskribentov je 19,90 €.

Záujemcovia o túto publikáciu sa môžu prihlásiť emailom na adrese: subskripcia@bratislavafila2023.sk.


Author: Zväz slovenských filatelistov

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists