90th anniversary of the founding of Chemosvit

Commemorative postage stamp dedicated to the 90th anniversary of the founding of Chemosvit in 1934 in Svit.

24. 05. 2024

Postage Stamp:
Slovak Presidency of the Council of the European Union

Slovak Presidency of the Council of the European Union
Date of Issue: 01. 07. 2016
Face value: 1.40 €
Postage stamp dimensions: 40 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 36
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 180000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the Slovak Presidency of the Council of the European Union.


Text motifs: Nie je

Pictorial motifs: Symbolická kresba vrchov a neba, logo predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Peter Biľak

Original artwork(s):

Postage Stamp Slovak Presidency of the Council of the European Union (Original artwork(s))


Informačný zdroj: aktuality.sk.


Thematic description and context:

Predsedníctvo v Rade Európskej únie je jednou z najvýznamnejších výziev, vyplývajúcich z členstva v EÚ. Predstavuje prestížnu a zároveň náročnú úlohu, v rámci ktorej predsednícka krajina šesť mesiacov vedie zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade.

Rotujúce predsedníctvo medzi členskými štátmi sa vykonáva v skupinách po troch štátoch. Predsednícke trio stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program. Ten určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada EÚ zaoberať počas nasledujúcich osemnástich mesiacov. Na jeho základe každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší šesťmesačný program. Poradie predsedajúcich krajín stanovila Rada EÚ v decembri 2004 s prihliadnutím na ich rozmanitosť a geografickú rovnováhu. Trio v poradí Holandsko, Slovensko a Malta bude predsedať v roku 2016 a v prvom polroku 2017. Historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ potrvá od júla do decembra 2016, pričom pôjde najmä o rokovania o novej európskej legislatíve a aktuálnych politických otázkach. Hlavnou úlohou Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať aj vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám, ako je Európska komisia či Európsky parlament.

Pamätné poštové známky sa vydávajú pri príležitosti významných udalostí krajiny. Historicky prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016 medzi takéto udalosti nepochybne patrí. Autorom unikátnej poštovej známky slovenského predsedníctva v Rade EÚ je Peter Biľak, jeden z najvýznamnejších svetových grafikov súčasnosti. Poštová známka ilustruje Slovensko, známe rozmanitosťou svojich prírodných krás, z ktorých práve lesy, pokrývajúce vyše 40 % územia, predstavujú nezameniteľnú zložku prírodného bohatstva.


Author (source) of the description: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists